RSS Feed for Xem xét thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình quan trọng của ngành năng lượng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 20/06/2024 12:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Xem xét thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình quan trọng của ngành năng lượng

 - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP (chuyển đổi năng lượng công bằng) Thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP (chuyển đổi năng lượng công bằng)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (Tuyên bố JETP).

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí vừa ký Quyết định số 11/QĐ-BCĐNNDK ngày 19/1/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này. Theo đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (Ban Chỉ đạo) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí.

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương (tại tờ trình số 5455/TTr-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2023) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo), ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Bộ Công Thương nghiên cứu bổ sung thành phần, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm các nội dung sau:

- Bổ sung đại diện lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp làm ủy viên Ban Chỉ đạo.

- Bộ Công Thương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo là các cán bộ, chuyên gia thuộc Văn phòng Chính phủ với chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp cụ thể để thực hiện quả nhiệm vụ được giao.

- Xem xét sự cần thiết tham gia Ban Chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hiệp hội để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực năng lượng theo quy định.

2/ Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Ban Chỉ đạo, Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật và các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong tháng 9 năm 2023./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động