RSS Feed for Thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP (chuyển đổi năng lượng công bằng) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 19:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP (chuyển đổi năng lượng công bằng)

 - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (Tuyên bố JETP).
Phiên họp thứ tư Ban chỉ đạo COP26 của Việt Nam Phiên họp thứ tư Ban chỉ đạo COP26 của Việt Nam

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (Ban Chỉ đạo COP26) chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...

Than đá trong chuyển dịch năng lượng - Một số gợi ý cho Việt Nam Than đá trong chuyển dịch năng lượng - Một số gợi ý cho Việt Nam

Giả sử rằng: Việt Nam sẽ thực hiện được các cam kết tại COP26 và loại bỏ nhiệt điện than vào năm 2050, thì vai trò của than vẫn rất quan trọng trong 27 năm tới cho dù nhu cầu về than sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn cung cấp than ổn định với giá thành hợp lý là một vấn đề không thể xem nhẹ trong những năm tới. Ngoài ra, khi nhu cầu sử dụng than tại Việt Nam giảm dần trong gần 3 thập kỷ tới, vấn đề hỗ trợ, chuyển đổi việc làm cho trên 100.000 người lao động ngành than cũng cần phải được xem xét kỹ lưỡng và có lộ trình thực hiện phù hợp cho từng giai đoạn.

Theo quyết định, ông Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban, 1 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó ban thường trực và các Phó ban là đại diện cấp Thứ trưởng các bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Các thành viên là đại diện cấp cục, vụ thuộc Văn phòng Chính phủ và các bộ: Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh - Xã hội, Khoa học - Công nghệ, Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký:

Ban Thư ký là tổ công tác giúp việc Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Chỉ đạo COP26) trong điều phối giải quyết những công việc liên quan đến Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác phát triển (Tuyên bố JETP), đồng thời phối hợp với Nhóm các đối tác quốc tế trong triển khai thực hiện Tuyên bố JETP.

Ban Thư ký có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo COP26 trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc triển khai thực hiện Tuyên bố JETP, bao gồm:

1/ Xây dựng và thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP phù hợp với Tuyên bố JETP để triển khai trong giai đoạn ít nhất 5 năm tới.

2/ Kế hoạch huy động nguồn lực sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên cơ sở nhu cầu xây dựng chính sách và đầu tư của Việt Nam liên quan đến các mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng.

3/ Tổng hợp thông tin, báo cáo và đề xuất, kiến nghị liên quan đến triển khai thực hiện JETP cho Thủ tướng Chính phủ (bao gồm việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký). Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện các mục tiêu nêu trong Tuyên bố JETP, đề xuất điều chỉnh các mục tiêu khi cần thiết.

4/ Đôn đốc và giám sát hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (GFANZ) và các đối tác khác.

5/ Đôn đốc giải quyết các vấn đề về quy trình thủ tục cho các tổ chức, cá nhân đề xuất chương trình, dự án tham gia thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP và giám sát việc thực hiện chương trình, dự án được lựa chọn.

6/ Phối hợp với đại diện của Nhóm các đối tác quốc tế trong các hoạt động triển khai thực hiện JETP. Tổ chức diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các bộ, ngành với Nhóm các đối tác quốc tế, GFANZ và các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện JETP.

7/ Thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin về triển khai thực hiện Tuyên bố JETP.

8/ Báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Chỉ đạo COP26).

Ngoài ra, Ban Thư ký còn thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Chỉ đạo giao).

Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực Ban Thư ký, sử dụng bộ máy để giúp việc, được bảo đảm về nguồn lực, con người, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc.

Các nhóm công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP bao gồm:

- Nhóm Tổng hợp: Do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng nhóm.

- Nhóm Thể chế, Chính sách và Đầu tư: Do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng nhóm.

- Nhóm Công nghệ và Năng lượng: Do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng nhóm.

- Nhóm Tài chính: Do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập, 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng nhóm.

Các bộ, cơ quan liên quan cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các Nhóm công tác theo đề nghị của các Trưởng nhóm./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động