RSS Feed for Việt-Hàn ký ghi nhớ về tiêu chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 30/01/2023 11:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Việt-Hàn ký ghi nhớ về tiêu chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện

 - Ngày 10/6, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hòa đã ký kết Biên bản ghi nhớ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện với Đại diện Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc - ông Kim Dong Soo, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội.

Hệ thống điện đang vận hành trong tình trạng 'không có dự phòng'
Điện mặt trời đồng loạt hòa lưới và những thách thức đặt ra

 

Lễ ký kết.

Ngày 07/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BCT, về Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Quyết định này, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với tổ chức, chuyên gia quốc tế trong công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc (KEA) đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện”.

 

 

Biên bản ghi nhớ này sẽ là văn bản khung cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường trao đổi thông tin và tổ chức đào tạo về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý hệ thống hệ thống điện, hỗ trợ hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực của hai nước.

Nội dung hợp tác bao gồm một số hoạt động chính:

Một là, trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý hệ thống điện của hai bên, ví dụ như về các nội dung:

(i) Hệ thống quản lý các tiêu chuẩn và quy chuẩn mỗi quốc gia.

(ii) Các hoạt động đề xuất, góp ý đối với các tiêu chuẩn quốc tế. 

(iii) Các hoạt động nghiên cứu, rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý ngành điện phù hợp với sự xuất hiện của công nghệ mới trong lĩnh vực điện và xây dựng.

(iv) Các hội nghị, hội thảo có liên quan được tổ chức bởi hai bên.

Hai là, hợp tác tổ chức đào tạo về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống quản lý ngành điện.

Ba là, hỗ trợ hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý ngành điện của hai nước.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động