RSS Feed for Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Tạo đột phá mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 11:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Tạo đột phá mới

 - Trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) phải nhanh chóng hiện đại hóa lưới điện, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, cung cấp đầy đủ nhu cầu điện cho nền kinh tế - xã hội, với chất lượng ngày càng cao; đồng thời phải chủ động tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp để tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động… điều này đang đặt EVN NPC trước nhiều những khó khăn thách thức, đòi hỏi đội ngũ CBCNV phải nỗ lực vượt qua.

EVNNPC sẽ triển khai các hoạt động "tri ân khách hàng"

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

“Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc với các mục tiêu nhằm: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của các địa phương; Nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2020, EVNNPC sẽ phát triển ngang tầm khu vực đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Cụ thể, đến năm 2020 thì tổn thất điện năng giảm còn 5%, tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,7%, thời gian mất điện trung bình giảm còn 511 phút/ khách hàng/năm... Đối với chất lượng dịch vụ thì nâng mức thỏa mãn khách hàng năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2020 đạt điểm hài lòng khách hàng trung bình từ 8/10 trở lên. Chỉ số tiếp cận điện năng từ tháng 9/2015 giảm chỉ còn 10 ngày làm việc. 

Đề án cũng đặt ra chỉ tiêu năng suất lao động đến năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm phấn đấu ≥ 3,35 triệu kWh/nhân viên; Năng suất lao động theo khách hàng sử dụng điện ≥ 470 khách hàng/nhân viên. Đồng thời nâng cao hiệu quả tài chính thống qua hệ số bảo toàn vốn ≥ 1; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ≥1%; đến năm 2020 lưới điện 110 kV EVNNPC đảm bảo tiêu chí N-1; Đảm bảo lưới điện vận hành ở điều kiện bình thường không vượt quá 75% tải định mức các máy biến áp và 50% tải định mức của các đường dây không để xảy ra tình trạng non tải và quá tải kéo dài. Đến năm 2020, EVN NPC cũng phần đấu 100% các công ty điện lực đều có hệ thống SCADA.

Đây được xem là bái toán khó với EVNNPC bởi với 27 tỉnh, thành phố do Tổng công ty phụ trách, phần lớn là các tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, trong đó có nhiều tỉnh có tỷ lệ các hộ nghèo lớn của cả nước như: Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn…Đó là chưa kể đến các tỉnh do EVNNPC quản lý thì đều có điều kiện địa lý, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nên suất đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng lưới điện lớn, chí phí bảo dưỡng bảo trì và sửa chữa cao, nhiều địa bàn mỗi khi mùa mưa lũ về công trình điện thường bị ảnh hưởng rất nặng nề do sét, mưa giông,lũ như: Hà Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Lào Cai…

Tạo đột phá từ nguồn nhân lực có chất lượng

Xác định chất lượng đầu vào nguồn nhân lực là rất quan trọng, nên trong những năm qua, EVNNPC đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình tuyển dụng công khai, minh bạch. Công tác tuyển dụng được căn cứ từ nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những lao động được tuyển chọn sẽ được đào tạo và bồi dưỡng theo từng loại hình công việc.

Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thông qua hình thức đào tạo tập trung, các chuyên gia tư vấn, đào tạo quản lý được Tổng công ty mời về để tập huấn và nâng cao năng lực quản lý, quy định mới, các công nghệ mới cho các đối tượng này đặc biệt là cấp điện lực. Đối với cán bộ lao động trực tiếp, Tổng công ty thường xuyên tổ chức đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề, trình độ phát triển công việc cũng như sắp xếp bố trị lại lực lượng lao động này nhằm đảm bảo sử dụng lao động một cách khoa học, hiệu quả và hợp lý.

Đặc biệt, trong những năm qua, EVNNPC đã từng bước thực hiện kế hoạch tách bạch chi phí giữa công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện với khối dịch vụ, sửa chữa và sản xuất khác mà cụ thể là các lĩnh vực: thí nghiệm điện, chăm sóc khách hàng, tư vấn, sửa chữa, xây lắp… để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tính tự chủ của từng đơn vị .

Chuẩn bị tham gia thị trường điện cạnh tranh, EVNNPC xác đinh ngoài công tác phổ biến các tài liệu, quy định liên quan về thị trường điện thì ngay từ tháng 5/2015, Tổng công ty đã triển khai đào tạo về Thị trường điện cho các lãnh đạo Tổng công ty, các ban chuyên môn và lãnh đạo cấp công ty điện lực với các nội dung như: Các văn bản chính sách liên quan đến thị trường điện; Giới thiệu về thị trường bán buôn cạnh tranh, nhiệm vụ của các đơn vị trong thị trường bán buôn cạnh tranh cũng như giải đáp các thắc mắc của các cán bộ, các đơn vị…

Đồng bộ các giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, giải pháp mà EVN NPC hướng tới là: Duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh bán điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Chủ động tham gia thị trường bán buôn và bán lẻ cạnh tranh; Vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định tin cậy; Từng bước hoàn thiện lưới điện thông minh, có tỷ lệ tự động hóa cao; Đầu tư xây dựng hiệu quả đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phụ tải. Đồng thời, tận dụng hiệu quả nguồn vốn trong công tác xã hội qua đầu tư xây dựng, cũng như củng cố và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua nâng cao chất lượng nguồn lực và tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, EVNNPC sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt; triển khai đồng bộ và gắn liền với tối ưu hóa trong các lĩnh vực quản lý kỹ thuật vận hành, kinh doanh điện năng, quản lý vật tư thiết bị, định mức nhân công hợp lý- tối ưu, đổi mới cơ chế tiền lương, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty”.

Đặc biệt, EVNNPC sẽ hoàn chỉnh quy chế phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư, quy định về quản lý chất lượng các công trình xây dựng phù hợp với nghị định thông tư trong tình hình hiện nay cũng như xây dựng nội dung tối ưu hóa chi phí trong lựa chọn các danh mục đầu tư xây dựng, bố trí các nguồn vốn thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giám sát đầu tư, ưu tiên các mục đầu tư, đưa ra các tiêu chí cụ thể để xem xét như tiêu chí quy hoạch, tổn thất điện năng, vận hành tối ưu, giảm chi phí trong quản lý… cũng như xây dựng cụ thể các thông số đầu vào cho từng khu vực, từng công ty điện lực để đảm bảo các chỉ tiêu này sát với thực tế. Đặc biệt, EVNNPC sẽ hạn chế chỉ định thầu và bố trí gói thầu hợp lý hơn để lựa chọn được nhà thầu tốt hơn.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động