RSS Feed for TKV tiếp tục thực hiện lộ trình tăng lương cho người lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 09/06/2023 02:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV tiếp tục thực hiện lộ trình tăng lương cho người lao động

 - Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình tăng tiền lương cho người lao động, trên cơ sở tăng năng suất lao động, đảm bảo tiền lương bình quân toàn Tập đoàn không thấp hơn 11,3 triệu đồng/người-tháng.

TKV tập trung sản xuất than nguyên khai
Tình hình thực hiện tái cơ cấu của TKV

Ngày 10/4, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Báo cáo của TKV cho biết: năm 2018, Tập đoàn đã sản xuất 36,95 triệu tấn than nguyên khai, tăng 4% so với kế hoạch; tiêu thụ được 40,5 triệu tấn than, tăng 12% so với kế hoạch, trong đó bán cho hộ điện 29,2 triệu tấn, tăng 5,8 triệu tấn so với thực hiện 2017. Lợi nhuận của TKV đạt trên 3.000 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch.

Năm 2018, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,5% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với năm 2017. Trong đó, tiền lương bình quân của thợ lò đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,8% so với năm 2017.

Mục tiêu chính năm 2019 của Tập đoàn là tập trung chuyển mô hình kinh doanh từ sản xuất than sang mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than. Đồng thời, TKV cũng sẽ triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn năm 2017-2020, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị cổ phần hoá công ty mẹ - TKV và thoái vốn, hợp nhất doanh nghiệp để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Về chế độ, chính sách đối với người lao động, TKV sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình tăng tiền lương cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động, đảm bảo tiền lương bình quân toàn Tập đoàn không thấp hơn 11,3 triệu đồng/người-tháng. Tập đoàn tiếp tục duy trì các chế độ phúc lợi ưu đãi đối với người lao động làm việc trong hầm lò và các đối tượng lao động cần thu hút…

Liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, trước đó, TKV có Quyết định số 1768/QĐ-TKV ban hành ngày 28/9/2018 quy định mức tiền lương áp dụng cho một số chức danh theo vị trí làm việc công đoạn sản xuất than - khoáng sản; trong đó, cao nhất là công nhân khai thác, đào lò làm công việc bậc 6/6, nếu đảm bảo đủ 20 công và định mức sẽ đạt mức lương gần 30 triệu đồng/tháng (29.600.000 đồng/tháng), tức gần 1,5 triệu đồng/công (1.480.000 đồng/công).

Tương tự các mức lương cho thợ khai thác, đào lò bậc 5/6; bậc 4/6; bậc 3/6 và bậc 2/6 tương ứng là 23.900.000 đồng/tháng; 21.100.000 đồng/tháng; 15.500.000 đồng/tháng và 14.100.000 đồng/tháng.

Mức lương bình quân của công nhân khai thác, đào lò bằng công nghệ cơ giới hóa, bao gồm cả công nhân cơ điện vận hành, công nhân đào lò đá chống neo áp dụng với công nhân làm đủ 20 công và đảm bảo năng suất là 16.060.000 đồng/tháng, tương đương 803.000 đồng/công và 247.000 đồng/giờ.

Mức lương bình quân của công nhân đào lò đá, đào lò than chống neo áp dụng với công nhân làm đủ 20 công và đảm bảo năng suất là 15.100.000 đồng/tháng, tương đương 788.000 đồng/công và 131.000 đồng/giờ.

Mức lương bình quân công nhân khai thác, đào lò các công nghệ còn lại áp dụng với công nhân làm đủ 20 công và đảm bảo năng suất là là 15.330.000 đồng/tháng, tương đương 767.000 đồng/công và 128.000 đồng/giờ.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng quyết định tăng lương cụ thể cho hầu hết các ngành nghề than, khoáng sản trong TKV.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, TKV sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung chính, bao gồm:

Thứ nhất, chú trọng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất.

Thứ hai, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu.

Thứ ba, chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới trước thềm Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III.

Thứ tư, quan tâm chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thứ năm, cấp ủy các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động