RSS Feed for Lương bình quân Thứ tư 01/12/2021 12:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TKV tiếp tục thực hiện lộ trình tăng lương cho người lao động

TKV tiếp tục thực hiện lộ trình tăng lương cho người lao động

Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình tăng tiền lương cho người lao động, trên cơ sở tăng năng suất lao động, đảm bảo tiền lương bình quân toàn Tập đoàn không thấp hơn 11,3 triệu đồng/người-tháng.
Phiên bản di động