RSS Feed for TKV lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Than | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 15:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Than

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Nhập khẩu than sẽ tăng cao sau năm 2018
Giai đoạn 2016-2020: TKV đặt mục tiêu tăng trưởng 7%/năm
Cung cấp đủ than cho nhu cầu kinh tế là yêu cầu cấp bách

Hội nghị đã nghe Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin trình bày báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Tiếp đó là các ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc các khối sản xuất than hầm lò, lộ thiên, tuyển chế biến than, kho vận, cơ khí… các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh về sản lượng khai thác và thời gian khai thác đối với các dự án nằm trong Quy hoạch.

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV yêu cầu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu, bao gồm:

1. Sản lượng trong Quy hoạch điều chỉnh phải bám sát nhu cầu thực tế của thị trường trong nước, tập trung vào các hộ tiêu thu than lớn như điện, xi măng, hoá chất, phân đạm.

2. Xác định cụ thể phần tài nguyên và trữ lượng than của các nguồn than.

3. Xem xét tổng sản lượng khai thác trong Quy hoạch điều chỉnh và tổng sản lượng khai thác trong Quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

4. Về công nghệ, đối với lộ thiên, tập trung vào cụm 3 mỏ Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo Nai; Đối với hầm lò, điều chỉnh Quy hoạch, đưa vào các công nghệ mới, nhằm huy động tối đa tài nguyên trữ lượng than vào khai thác; Đối với tuyển chế biến, nâng cao năng lực tuyển phục vụ cho quá trình cơ giới hoá khai thác than hầm lò.

5. Cân đối nguồn vốn đầu tư trong điều chỉnh Quy hoạch so với nguồn vốn đầu tư trong Quyết định số 60/QĐ-TTg của Chính phủ.

6. Thực hiện các đề án thăm dò xác định trữ lượng tài nguyên, ưu tiên phát triển diện rộng một số dự án: Bảo Đài 1 (Công ty than Vàng Danh) và Bảo Đài 2 (Công ty than Nam Mẫu), dự án thăm dò xuống sâu tại Công ty than Quang Hanh...

Quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 năm thực hiện (quy hoạch 60) do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khiến cho việc thực hiện Quy hoạch gặp khó khăn. Từ đó, Hội nghị tập hợp ý kiến đóng góp để điều chỉnh Quy hoạch nói trên.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động