RSS Feed for Thu nhập bình quân người lao động ngành Than tăng 5,6% | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 01:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thu nhập bình quân người lao động ngành Than tăng 5,6%

 - Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đảm bảo ổn định việc làm, đời sống của CNVC-LĐ, với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,6% so với 2014, ông Nguyễn Văn Biên, Phó tổng giám đốc TKV cho biết.

TKV: Vượt thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

Theo ông Nguyễn Văn Biên, năm 2015, TKV phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ, mưa lũ... song cán bộ, viên chức cơ quan Tập đoàn đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015; đảm bảo lợi nhuận, nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước; ổn định việc làm, đời sống của CNVC-LĐ toàn Tập đoàn với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,6% so với 2014.

Đồng thời, TKV tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động, đầu tư phát triển, cơ giới hóa trong sản xuất; thực hiện tốt chế độ khoán chi phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn, đã tiết kiệm chi phí khoán 189 triệu đồng; vận động cán bộ viên chức ủng hộ 264 triệu đồng trợ giúp khắc phục mưa lũ.

Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, viên chức Tập đoàn; thực hiện tốt công tác văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành hiệu quả; công đoàn cơ quan phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động VHTT, khám sức khỏe định kỳ...

Tại Hội nghị người lao động cơ quan Tập đoàn TKV năm 2016, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn yêu cầu: để đáp ứng nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo, với vai trò quan trọng trong công tác tham mưu tổ chức, quản lý, điều hành, cơ quan Tập đoàn cần tiếp tục đổi mới, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như vấn đề tổ chức và bộ máy, tinh giản lao động; đề xuất giải quyết các vấn đề về quản trị tài nguyên, tài sản; đầu tư phát triển; về công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

Đồng thời, chủ động tham mưu, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016, thực hiện mục tiêu xây dựng Tập đoàn TKV phát triển thành Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước.

Năm 2016, TKV phấn đấu tổng doanh thu 110.016 tỷ đồng; nộp ngân sách 12,25 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận 1.000 tỷ đồng, tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn 9,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than 9,8 triệu đồng/người/tháng...

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động