RSS Feed for Thông tin về các dự án nguồn điện BOT chuẩn bị ký hợp đồng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 11:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thông tin về các dự án nguồn điện BOT chuẩn bị ký hợp đồng

 - Theo thông tin Tạp chí Năng lượng Việt Nam mới cập nhật, các dự án nhiệt điện được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT): Vũng Áng 2, Nam Định 1, Vĩnh Tân 3 và Sông Hậu 2, thì các bộ hợp đồng BOT của các dự án này sẽ được ký chính thức trong quý 3 năm 2020.


Đề nghị Ban KTTW, Bộ Công Thương nghiên cứu phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam


Cụ thể:

1/ Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2, hiện hợp đồng thuê đất (LLA) đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư ký tắt vào ngày 19/3/2020. Chỉ còn lại vấn đề liên quan đến xác nhận và chấp thuận của LLA đang được thảo luận giữa chủ đầu tư, tư vấn luật của Bộ Công Thương và bên cho vay.

Về hợp đồng mua bán điện (PPA) đã được EVN và chủ đầu tư thống nhất và sẵn sàng để ký chính thức.

Với hợp đồng BOT và bảo lãnh chính (GGU), hiện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) và nhà đầu tư đã thống nhất các nội dung của hợp đồng BOT và GGU. Hiện nay, tư vấn luật của 2 bên đang rà soát lại hợp đồng BOT và GGU. Sau khi có báo cáo của tư vấn luật xác nhận hợp đồng BOT và GGU sẵn sàng để ký chính thức.

Kế hoạch tiếp theo, bộ hợp đồng BOT được ký chính thức, đóng tài chính vào quý 4 năm 2021 và kế hoạch vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý 3 năm 2025, vận hành thương mại tổ máy 2 vào quý 1 năm 2026.

2/ Dự án Nhiệt điện Nam Định 1, về cơ bản, hợp đồng BOT và GGU đã được Bộ Công Thương và chủ đầu tư thống nhất và đang tiếp tục hoàn thiện (ngoại trừ các vấn đề vướng mắc liên quan đến nguồn than do Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Viêt Nam - TKV cung cấp và việc Chính phủ bảo lãnh cho nghĩa vụ của TKV, cùng với một số điểm trong hợp đồng BOT và GGU đã đạt được ở các dự án BOT điện gần đây). Chẳng hạn như: Tái cơ cấu khoản vay, hoàn trả lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng, thay đổi các công ty sở hữu của chủ đầu tư, việc phát hiện bom, mìn chưa nổ tại địa điểm dự án, ngưỡng để được tính là thay đổi luật, cập nhật mẫu GGU và giới hạn trần của khoản vay.

Trước thực tế này, hồi đầu tháng 5/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án cấp than cho dự án là than do TKV sản xuất trong nước, hoặc các nguồn than khác (than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu) và Chính phủ bảo lãnh cho nghĩa vụ TKV.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan về các vấn đề nêu trên, tiếp đến, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan bằng văn bản để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về hợp đồng thuê đất (LLA) hiện đã được UBND tỉnh Nam Định và chủ đầu tư ký tắt. Còn về hợp đồng mua bán điện (PPA) đã được EVN và chủ đầu tư ký tắt. Tuy nhiên, EVN còn lo ngại về dự án đường dây 500 kV đấu nối nhà máy vào hệ thống điện quốc gia dài 133 km từ Nam Định đến Phố Nối khó đáp ứng tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1.

Theo kế hoạch, bộ hợp đồng BOT sẽ được ký chính thức trong quý 3 năm 2020, đóng tài chính vào quý 4 năm 2021 và vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý 1 năm 2026 và tổ máy 2 vào quý 3 năm 2026.

3/ Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, hợp đồng thuê đất (LLA) đã được UBND tỉnh Bình Thuận và chủ đầu tư thống nhất và ký tắt vào tháng 1 năm 2019. Hợp đồng mua bán điện (PPA), EVN và chủ đầu tư đã thống nhất, ký tắt vào tháng 12/2018.

Riêng hợp đồng BOT và bảo lãnh Chính (GGU), Bộ Công Thương và chủ đầu tư đã thống nhất hầu hết các nội dung của hợp đồng BOT và GGU và ký tắt vào tháng 1/2020. Các vấn đề còn lại bao gồm: Cơ chế bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, giới hạn trần đối với các khoản vay trong công thức thanh toán chấm dứt sớm và việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 - VTEC thành Công ty TNHH (Công ty BOT).

Về cơ chế bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, Bộ Công Thương có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị có ý kiến đối với nội dung về cơ chế bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉnh sửa một số nội dung. Tuy nhiên, do các vấn đề này ngoài thẩm quyền của Bộ Công Thương và thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vì vậy, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã đề nghị chủ đầu tư đăng ký làm việc trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tương tự như các dự án BOT điện gần đây) để trao đổi và thống nhất các nội dung của chế độ ngoại tệ. Hiện nay, hai bên đang phối hợp và trao đổi để hoàn thiện.

Về việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 thành Công ty TNHH (Công ty BOT), ngày 9/4/2020, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã có văn bản hướng dẫn VTEC về việc này. Hiện nay, VTEC đang phối hợp với EVN để giải quyết.

Theo kế hoạch, bộ hợp đồng BOT sẽ được ký chính thức trong quý 3 năm 2020, đóng tài chính vào quý 4 năm 2021 và vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý 2 năm 2025, tổ máy 2 vào quý 4 năm 2025, tổ máy 3 vào quý 2 năm 2026.

4/ Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2, hầu hết các nội dung của hợp đồng BOT và GGU đã được thống nhất, hiện Bộ Công Thương và chủ đầu tư đang phối hợp để hoàn thiện và ký tắt. Đối với 2 vấn còn lại bao gồm: Cơ chế chuyển đổi ngoại tệ và giới hạn trần đối với các khoản vay trong công thức thanh toán chấm dứt sớm, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Về cơ chế bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, Chính phủ chỉ bảo lãnh cho chuyển đổi thành Đô la Mỹ đối với 30% doanh thu của dự án bằng tiền đồng Việt Nam sau khi trừ số chi tiêu bằng đồng Việt Nam.

Thứ hai: Về giới hạn trần đối với các khoản vay trong công thức thanh toán chấm dứt sớm, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hoàn thiện theo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 05/TB-VPCP ngày 4 tháng 1 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nên trên, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo hiện đang phối hợp với chủ đầu tư và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện. Ngày 28/5/2020, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại cơ chế bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hoàn thiện.

Về hợp đồng thuê đất (LLA), UBND tỉnh Hậu Giang và chủ đầu tư đang phối hợp để hoàn thiện lại và đã ký tắt từ cuối năm 2015. Trong quá trình hoàn thiện LLA, ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản gửi Bộ Công Thương liên quan đến việc hoàn trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư quy định trong dự thảo LLA. Ngày 10/4/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn UBND tỉnh Hậu Giang về vấn đề này. Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang và chủ đầu tư đang phối hợp để hoàn thiện.

Về hợp đồng mua bán điện (PPA) đã được chủ đầu tư và EVN ký tắt và đang trình Hội đồng thành viên EVN phê duyệt.

Theo kế hoạch, bộ hợp đồng BOT sẽ được ký chính thức trong quý 3 năm 2020, đóng tài chính vào quý 4 năm 2021 và vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý 1 năm 2026, tổ máy 2 vào quý 3 năm 2026./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động