RSS Feed for Tháo gỡ khó khăn dự án tái định cư thủy điện Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 21/02/2024 08:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tháo gỡ khó khăn dự án tái định cư thủy điện Sơn La

 - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Bổ sung kinh phí thực hiện tái định cư thủy điện Sơn La

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề nghị của tỉnh Sơn La và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tái định cư và các hộ bị ảnh hưởng thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La áp dụng một mức giá đất năm 2013 (do UBND tỉnh Sơn La ban hành) cho toàn bộ Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 883/TTg-KTN ngày 20/6/2013 và Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013.

UBND tỉnh Sơn La rà soát, tổng hợp, có các số liệu cụ thể đối với diện tích đất trên cos 218 còn sót, thiếu chưa đưa vào hồ sơ kê khai ban đầu cho các hộ dân theo đúng quy định thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh (nếu có), làm cơ sở cho việc bổ sung bồi thường, hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện thẩm định Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La", trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường Mường Lay-Nậm Nhùn, giai đoạn 1).

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động