RSS Feed for Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 01:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia

 - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia trên cơ sở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia (Văn bản số 1673/QĐ-TTg, ngày 8/11/2012).

>> Đánh giá tổng thể bể than Quảng Ninh

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia có con dấu riêng.

Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia là thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế khai thác, phát triển mỏ.

Xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền.

Xem xét thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn trong quá trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Quản lý dữ liệu, tài liệu về trữ lượng khoáng sản đã được Hội đồng phê duyệt.

Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia...

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên Hội đồng gồm, Thứ trưởng các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia là cơ quan giúp việc Hội đồng, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

NangluongVietnam.vn

 

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Lãnh đạo Trung Quốc đối mặt với thách thức lớn
Tổng thống Obama và 'vực thẳm ngân sách' Hoa Kỳ
GS Đặng Hùng Võ thừa nhận sai trong vụ Văn Giang

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động