RSS Feed for trữ khoáng sản Thứ sáu 22/09/2023 17:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia trên cơ sở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia (Văn bản số 1673/QĐ-TTg, ngày 8/11/2012).
Phiên bản di động