RSS Feed for đánh giá trữ Thứ năm 18/07/2024 08:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ngành Dầu khí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức

Ngành Dầu khí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức

Với mục tiêu đạt 25,2 triệu tấn dầu khí khai thác quy đổi, đảm bảo gia tăng trữ lượng 30-40 triệu tấn quy dầu trong năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sản lượng khai thác dầu khí tại mỏ lớn nhất bị sụt giảm, các mỏ mới phát triển chưa cho hiệu quả cao, trong khi các dự án đầu tư tìm kiếm dầu khí ở nước ngoài cũng không hề thuận lợi.
Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia trên cơ sở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia (Văn bản số 1673/QĐ-TTg, ngày 8/11/2012).
Phiên bản di động