RSS Feed for Thành lập các tổng công ty phát điện - EVNGenco | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 11:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành lập các tổng công ty phát điện - EVNGenco

 - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký các Quyết định số 3023/QĐ-BCT, 3024/QĐ-BCT, 3025/QĐ-BCT thành lập công ty mẹ của các tổng công ty phát điện (EVNGenco 1,2,3).

 

Quyết định 3023/QĐ-BCT quy định thành lập công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 (EVNGenco 1) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí và 14 đơn vị thành viên. EVN Genco 1 quản lý 7 dự án nguồn điện.

Cụ thể, có 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc (các công ty thủy điện: Đại Ninh, Bản Vẽ, Sông Tranh, Đồng Nai và các Ban quản lý dự án Thủy điện 2, Thủy điện 3, Thủy điện 6, Nhiệt điện 2, Nhiệt điện 3).

Có 1 công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập (Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)

Với 4 công ty liên kết do công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập (Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam, Công ty CP EVN quốc tế, Công ty CP Thủy điện miền Trung).

Quyết định 3024/QĐ-BCT quy định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGenco 2) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH 1TV Nhiệt điện Cần Thơ và 12 đơn vị thành viên gồm: 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty thủy điện Quảng Trị, An Khê KaNak, các Ban quản lý dự án: Thủy điện 7, Sông Bung 2, Sông Bung 4)

Có 2 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập (Công ty TNHH 1TV Nhiệt điện Thủ Đức, Công ty TNHH 1TV Thủy điện Trung Sơn).

Với 5 công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập (bao gồm: Thác Mơ, Hải Phòng, Phả Lại, Sông Ba Hạ, A Vương). Genco 2 quản lý 8 dự án nguồn điện.

Theo 3025/QĐ-BCT, công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3) được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH 1TV Nhiệt điện Phú Mỹ và 11 đơn vị thành viên gồm: 4 đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Thủy điện Buôn Kuôp, các Ban quản lý dự án Thủy điện 1, Nhiệt điện 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân).

Có 2 công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập (Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa và Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình).

Với 5 công ty liên kết do công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập (Thủy điện Thác Bà, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Sesan 3, Công ty CP điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty CP Điện Việt Lào). Genco 3 quản lý 8 dự án nguồn.

Cũng theo các quyết định trên, công ty mẹ của các Genco 1,2,3 là công ty TNHH một thành viên, do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trực thuộc EVN.

Các Quyết định cũng quy định các vấn đề như: ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng thành viên EVN.

NangluongVietnam.vn

 

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động