RSS Feed for Tái cơ cấu: TKV đang thực hiện đúng lộ trình | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 04:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tái cơ cấu: TKV đang thực hiện đúng lộ trình

 - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn khẳng định, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV theo Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản, Tập đoàn đã thực hiện tương đối tốt theo đúng lộ trình đặt ra.

TKV: Mục tiêu cải thiện đời sống cho người lao động

Thông tin từ TKV cho biết, ngày 4/5, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công tác tái cơ cấu của TKV bao gồm 2 nội dung: tái cơ cấu về mô hình tổ chức doanh nghiệp và tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp.

Ở nội dung tái cơ cấu mô hình tổ chức doanh nghiệp, TKV triển khai thực hiện các công việc chính là: Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Công ty mẹ - Tập đoàn; Cổ phần hóa 11 công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, gồm 9 công ty con của TKV và 2 công ty cháu; Thoái vốn ở 7 công ty con xuống dưới mức chi phối và thoái hết vốn ở các công ty liên kết hoặc công ty con nhưng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản; Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần từ mức chi phối thông thường (51%) lên mức chi phối tuyệt đối (65 - 75%) ở các công ty con cổ phần sản xuất than; Thực hiện sáp nhập, giải thể, phá sản một số công ty con, công ty cháu.

Cụ thể, TKV đã hoàn thành 100% việc chuyển 10 công ty TNHH MTV sản xuất than và Công ty CBKD than Quảng Ninh thành Chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ. Trong đó, năm 2013 chuyển đổi 06 đơn vị; năm 2014 chuyển đổi 04 đơn vị và đến quý I/2015 hoàn thành chuyển đổi đơn vị cuối cùng là Công ty than Uông Bí. 

Tiến hành xóa bỏ mô hình quản lý 2 cấp đối với Công ty than Hòn Gai, Hạ Long, Uông Bí và đến nay các đơn vị này đã thích nghi được với mô hình tổ chức mới. 

Đến hết năm 2014, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị là Công ty Vật tư, vận tải và xếp dỡ, Công ty Kim loại màu Thái Nguyên (thuộc Tổng công ty Khoáng sản), Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ (thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ) thu về được 301,3 tỷ đồng vốn Nhà nước đã đầu tư.

Nhiệm vụ năm 2015, TKV sẽ phải hoàn thành CPH 8 đơn vị: 3 tổng công ty (khoáng sản, điện lực và Công nghiệp mỏ Việt Bắc), Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu, Công ty TNHH MTV Xây lắp môi trường Nhân Cơ, Công ty Địa chất Việt Bắc, Công ty Địa chất Mỏ, Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Hạ tầng. 

Có thể khẳng định, công tác CPH đang diễn ra theo đúng tiến độ. Mặc dù mục tiêu thu hồi vốn khi CPH có thể không đạt được ngay do tình hình thị trường vẫn chưa phục hồi, song mục tiêu hoàn thành việc chuyển doanh nghiệp từ 100% vốn nhà nước thành CTCP chắc chắn sẽ hoàn thành 100% trong năm 2015 theo Đề án đã được phê duyệt. 

Về thoái vốn ngoài ngành, TKV đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn tại 6/8 đơn vị ngoài ngành, thu về được 1.791 tỷ đồng.

Còn với thoái vốn trong ngành, đến hết quý I năm 2015, TKV đã hoàn thành việc thoái một phần vốn xuống dưới mức chi phối tại 3/7 đơn vị là Than Miền Nam (TKV còn 34%), Than Miền Trung (TKV còn 27,25%), Du lịch và Thương mại (36%).

Bên cạnh đó, mặc dù đề án tái cơ cấu TKV chỉ áp dụng đối với các công ty con, công ty liên kết của TKV nhưng với tinh thần quyết liệt đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Tập đoàn, HĐTV đã chỉ đạo các tổng công ty, công ty có hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp cũng phải triển khai việc thoái vốn ở các doanh nghiệp này và bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Về tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại các công ty cổ phần sản xuất than, đến nay, Tập đoàn mới tăng tỷ lệ nắm giữ vốn thành công ở 2 công ty là Vàng Danh từ 51,14% lên 66,82%; Hà Lầm từ 57,45% lên 74,2% và Núi Béo chỉ tăng được từ 51% lên 52,9%.

Riêng việc triển khai thủ tục phá sản Công ty CP Đóng tàu Sông Ninh còn gặp nhiều khó khăn do thủ tục phức tạp nên thời gian bị kéo dài, cần tích cực, quyết liệt triển khai trong thời gian tới. 

Nội dung lớn thứ hai trong việc thực hiện tái cơ cấu TKV là tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp cũng đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, TKV đã hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, theo đó tất cả các lĩnh vực quản lý đều đã có quy chế quản lý; Đã sắp xếp lại các ban từ 28 ban về còn 22 ban; Ban hành sửa đổi quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn theo hướng nâng cao vai trò quản lý của Công ty mẹ - Tập đoàn.

HĐTV đã chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai và TGĐ đã thành lập Ban chỉ đạo, đã giao các Ban và Viện KHCN mỏ tổ chức nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng NSLĐ, giảm giá thành để tổ chức thí điểm áp dụng các giải pháp ở 3 đơn vị khó khăn là Công ty than Mạo Khê, Công ty than Cao Sơn và Công ty tuyển than Cửa Ông, sau đó nhân rộng...

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn khẳng định, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV theo Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản, Tập đoàn đã thực hiện tương đối tốt theo đúng lộ trình đặt ra.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, cần quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện Đề án; nhận thức đúng đắn về mục tiêu của cổ phần hoá để đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có biện pháp xử lý... hướng đến mục tiêu cuối cùng của việc triển khai tái cấu trúc Tập đoàn là tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả SXKD.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động