RSS Feed for Địa chất mỏ Chủ nhật 16/06/2024 02:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công ty Địa chất mỏ - 65 năm thành lập và phát triển

Công ty Địa chất mỏ - 65 năm thành lập và phát triển

Cách đây 65 năm, ngày 1/9/1958, Đoàn Than Hòn Gai được thành lập, khởi đầu cho hành trình tìm kiếm thăm dò tài nguyên trên vùng mỏ Đông Bắc của Công ty Địa chất mỏ trên núi rừng Đông Bắc.
Công ty CP Địa chất mỏ-TKV: Thời cơ và thách thức

Công ty CP Địa chất mỏ-TKV: Thời cơ và thách thức

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi hoàn toàn, miền Bắc được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục và kiến thiết đất nước, xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, là hậu phương lớn, cùng với nhân dân cả nước tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sự nghiệp xây dựng đất nước thời điểm này đòi hỏi phải phát triển nhanh các ngành kinh tế vốn còn rất lạc hậu, trong đó có ngành khai thác khoáng sản, mà nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục và phát triển ngành khai thác than tại vùng mỏ Quảng Ninh, chính vì vậy đòi hỏi công tác thăm dò Địa chất luôn phải đi trước một bước nhằm đánh giá trữ lượng, chất lượng than và các điều kiện khác phục vụ cho thiết kế khai thác mỏ.
Địa chất mỏ áp dụng công nghệ mới cho công trình khoan sâu

Địa chất mỏ áp dụng công nghệ mới cho công trình khoan sâu

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra, ngay từ tháng đầu của quý II/2017, Công ty Địa chất mỏ - TKV đã tăng cường công tác điều hành, tập trung thực hiện thi công các công trình khoan sâu, các công trình trong vùng địa chất phức tạp khó khăn, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp để tăng năng suất lao động, giảm chi phí, đảm bảo sản xuất hiệu quả.
Tái cơ cấu: TKV đang thực hiện đúng lộ trình

Tái cơ cấu: TKV đang thực hiện đúng lộ trình

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn khẳng định, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV theo Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản, Tập đoàn đã thực hiện tương đối tốt theo đúng lộ trình đặt ra.
Phiên bản di động