RSS Feed for Công nghiệp mỏ Thứ hai 27/03/2023 17:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Một năm vượt khó thành công của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV

Một năm vượt khó thành công của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV

Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa ổn định sản xuất - kinh doanh. Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động theo tiến độ kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong điều kiện sản xuất kinh doanh xi măng cạnh tranh quyết liệt, cung lớn hơn cầu, nhưng lợi nhuận của các công ty sản xuất xi măng đều vượt kế hoạch.
Tái cơ cấu: TKV đang thực hiện đúng lộ trình

Tái cơ cấu: TKV đang thực hiện đúng lộ trình

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn khẳng định, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV theo Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản, Tập đoàn đã thực hiện tương đối tốt theo đúng lộ trình đặt ra.
Phiên bản di động