RSS Feed for Phát huy sáng kiến Thứ sáu 24/03/2023 12:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công đoàn GENCO 1 tổng kết thi đua phát huy sáng kiến

Công đoàn GENCO 1 tổng kết thi đua phát huy sáng kiến

Ngày 16/1/2018 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 (GENCO 1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và Tổng kết phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2017.
Than Cửa Ông: Hiệu quả sản xuất từ phát huy sáng kiến

Than Cửa Ông: Hiệu quả sản xuất từ phát huy sáng kiến

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty than Cửa Ông đã đạt được những thành tích ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
Nhiệt điện Sơn Động: Giá trị tăng thêm từ áp dụng sáng kiến

Nhiệt điện Sơn Động: Giá trị tăng thêm từ áp dụng sáng kiến 1

Nhờ áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 8 tháng đầu năm 2014, Công ty Nhiệt điện Sơn Động (đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin) đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm dầu FO là 820 triệu đồng, hóa chất là 211 triệu đồng.
PV Gas: Điểm sáng trong lao động sáng tạo của ngành Dầu khí

PV Gas: Điểm sáng trong lao động sáng tạo của ngành Dầu khí

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) được đánh giá là đơn vị có phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến (SKCT) phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; là một trong những điểm sáng của toàn ngành Dầu khí. Các sáng kiến cải tiến được áp dụng trong thực tế đã góp phần vào việc quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho đất nước, góp phần thiết thực thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiết kiệm, chống lãng phí.
Phiên bản di động