RSS Feed for Than Cửa Ông: Hiệu quả sản xuất từ phát huy sáng kiến | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 09:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Cửa Ông: Hiệu quả sản xuất từ phát huy sáng kiến

 - Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty than Cửa Ông đã đạt được những thành tích ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chính phủ yêu cầu TKV đẩy mạnh tái cơ cấu
Lương bình quân của công nhân ngành Than tăng 5%

Công ty than Cửa Ông cho biết: trong 9 tháng đầu năm 2014, Công ty đã có 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất, đạt 90 % kế hoạch năm. Giá trị làm lợi 970 triệu đồng. 

Để nâng cao hiệu quả quả sản xuất, Than Cửa Ông đã nối dài kho 30 để chứa cục xô và khôi phục đường băng 447 phục vụ công nghệ tuyển than cục xô 1C, than cục 4B tại Nhà máy Tuyển than II; tích cực xử lý tạp chất trong than.

Bên cạnh việc bám sát kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và kéo mỏ từng ngày, từng tuần để bố trí hoạt động của các nhà máy tuyển. Than Cửa Ông cũng đã linh hoạt thay đổi công nghệ sản xuất chân hàng, thực hiện phương án “Vận hành hệ thống bùn nước trong công ty” đồng thời duy trì hoạt động ổn định 2 nhà máy xử lý bùn nước cùng các nhà máy tuyển và hệ thống bùn nước toàn công ty.

Đồng thời, than Cửa Ông đã tiến hành lắp đặt thiết bị của dự án cải tạo công nghệ sau máy lắng TT1. Đôn đốc phân xưởng ô tô sản xuất, phân xưởng tuyển than 3 tranh thủ khi thời tiết thuận lợi vận chuyển bùn khô, cám xít chất vào kho mái che để có nguồn pha trộn.

Để phong trào phát huy sáng kiến phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo đội ngũ CBCNV tham gia, Công ty đặc biệt khuyến khích đội ngũ công nhân trẻ, vì theo Than Cửa Ông, họ chính là những người chủ của doanh nghiệp trong tương lai. Khi các sáng kiến được áp dụng vào thực tế đều phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời giúp cho công nhân trẻ chủ động sáng tạo trong sản xuất.

Than Cửa Ông cũng cho biết, Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo công nghệ năm 2015, cùng các ban của Tập đoàn khảo sát công nghệ để phê duyệt đề cương Dự án cải tạo tổng thể công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển và khảo sát chi phí quy hoạch mở rộng kho để chứa than cục, ổn định sản xuất cho các nhà máy tuyển.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động