RSS Feed for Net Zero Thứ ba 18/06/2024 10:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lộ trình Net zero của Việt Nam - Nghiên cứu và khuyến nghị từ quốc tế

Lộ trình Net zero của Việt Nam - Nghiên cứu và khuyến nghị từ quốc tế

McKinsey - một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới (Big Three) của Hoa Kỳ vừa cập nhật báo cáo tựa đề “Hoạch định lộ trình hoàn thành mục tiêu phát thải Net zero cho Việt Nam” (Charting a path for Vietnam to achieve its Net-zero goals). Tạp chí Năng lượng Việt Nam tóm tắt các nghiên cứu và khuyến cáo chính của McKinsey liên quan đến lĩnh vực năng lượng để bạn đọc tham khảo.
Lộ trình Net zero của Việt Nam - Một số nghiên cứu và khuyến nghị từ quốc tế

Lộ trình Net zero của Việt Nam - Một số nghiên cứu và khuyến nghị từ quốc tế

McKinsey - một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới (Big Three) của Hoa Kỳ vừa cập nhật báo cáo tựa đề “Hoạch định lộ trình hoàn thành mục tiêu phát thải Net zero cho Việt Nam” (Charting a path for Vietnam to achieve its Net-zero goals). Tạp chí Năng lượng Việt Nam tóm tắt các nghiên cứu và khuyến cáo chính của McKinsey liên quan đến lĩnh vực năng lượng để chúng ta tham khảo.
Năm nước phát thải hàng đầu và Việt Nam trên hành trình tới Net zero

Năm nước phát thải hàng đầu và Việt Nam trên hành trình tới Net zero

Hãy cùng chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam điểm xem: Năm 2023, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản - 5 quốc gia phát thải khí CO2 từ nhiên liệu hóa thạch nhiều nhất thế giới (chiếm 60,2% lượng khí CO2 nhiên liệu hóa thạch thải ra năm 2022 của toàn thế giới) đã đi đến đâu trên hành trình tới Net zero và so sánh với Việt Nam.
Siemens trở thành đối tác cho chương trình không phát thải carbon của Heineken

Siemens trở thành đối tác cho chương trình không phát thải carbon của Heineken

Heineken - nhà sản xuất bia quốc tế hàng đầu thế giới đã chọn Siemens làm đối tác cho lộ trình Net zero toàn cầu của mình. Đây cũng là một phần trong hoạch định của Heineken để đạt mức Net zero trong phạm vi 1 và 2 tại tất cả các cơ sở sản xuất vào năm 2030.
Thế giới sẽ không đạt Net Zero vào năm 2050?

Thế giới sẽ không đạt Net Zero vào năm 2050?

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) vừa ra Báo cáo Triển vọng Năng lượng Quốc tế (năm 2023), với tính toán đến năm 2050. Về phát thải khí nhà kính, Báo cáo không lạc quan như những dự đoán của các tổ chức khác, hay mong muốn của Hội nghị COP28, với nhận định: “Thế giới không đạt Net Zero vào năm 2050”. Chuyên gia Tạp chí Năng lượng xin giới thiệu tóm tắt nội dung Báo cáo dưới đây để bạn đọc cùng tham khảo.
Phiên bản di động