RSS Feed for Luật Dầu khí Thứ tư 08/12/2021 07:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) lần này có gì mới?

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) lần này có gì mới?

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) bố cục gồm 10 Chương và 69 Điều đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đến trước ngày 21/11/2021. So sánh với Luật Dầu khí (1993), dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) lần này đã có những thay đổi về bố cục, kết cấu và giữ lại những nội dung điều khoản cơ bản phù hợp với các Hợp đồng dầu khí đã ký đang có hiệu lực.
Bộ Công Thương đề nghị sửa đổi xây dựng Luật Dầu khí

Bộ Công Thương đề nghị sửa đổi xây dựng Luật Dầu khí

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để loại bỏ các bất cập, vướng mắc phát sinh hiện nay, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí của Việt Nam.
Nếu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có ‘quyền tự chủ’ cần thiết?

Nếu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có ‘quyền tự chủ’ cần thiết? 1

Có thể nói, sự chậm trễ trong quyết định đầu tư dầu khí không chỉ làm tăng tổng mức đầu tư mà còn làm lỡ cơ hội kinh doanh, kéo hiệu quả kinh tế của các dự án xuống so với nghiên cứu khả thi ban đầu được phê duyệt, do đó, đã đến lúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần phải có quyền tự chủ cần thiết.
Quản lý Nhà nước về năng lượng và những vấn đề cần sớm hoàn thiện

Quản lý Nhà nước về năng lượng và những vấn đề cần sớm hoàn thiện 3

Theo nhìn nhận của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam, việc hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về năng lượng là giải pháp cần thiết và khả thi nhất hiện nay để phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành năng lượng Việt Nam. Mặt khác, công tác này cần được xem là nhu cầu thường xuyên trước tình hình biến động liên tục của ngành công nghiệp năng lượng thế giới, vốn đã và đang gắn với các biến động địa - chính trị toàn cầu.
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 9]

Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 9]

Những quan điểm quan trọng trong Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng chắc chắn sẽ tạo tiền đề cho toàn ngành năng lượng, trong đó có Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa, đóng vai trò "nền tảng", "dẫn dắt" cho toàn bộ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới... Bài viết dưới đây, xin được đề cập đến vấn đề thể chế cho phát triển năng lượng dầu khí, như một tiền đề quan trọng cho việc triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết nêu trên.
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 8]

Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 8]

Cùng với giá dầu giảm trong những năm qua, dòng tiền và kèm theo là nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang thiếu trầm trọng. Một trong những lo ngại sâu sắc là đầu tư cho tìm kiếm, thăm dò ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua, kéo theo nhiều dự án phát triển quan trọng chậm tiến độ... Để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển, vấn đề cần giải quyết cấp bách hiện nay là không chỉ Luật Dầu khí, các văn bản luật khác cũng cần được điều chỉnh, hoặc tích hợp tổng thể vào Luật Dầu khí.
“Luật Dầu khí đang ‘xung đột’ với Luật Đầu tư”

“Luật Dầu khí đang ‘xung đột’ với Luật Đầu tư”

Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì mới đây, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng: Luật Đầu tư hiện tại đang xung đột với Luật Dầu khí.
Giải pháp nào cho PV Drilling vượt khó?

Giải pháp nào cho PV Drilling vượt khó?

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành hẹp, luôn tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là khoan và các dịch vụ liên quan đến khoan nên hoạt động SXKD của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) chịu tác động trực tiếp từ sự suy giảm của thị trường dầu khí khi tất cả các công ty dầu khí rút ngắn chương trình khoan cắt giảm khối lượng công việc. Các tác động này dẫn đến việc giàn khoan tự nâng của PV Drilling không có đủ việc làm, hoặc chỉ có việc làm ngắn hạn với đơn giá cho thuê thấp, thậm chí thấp hơn giá vốn (hiện đơn giá giảm khoảng 65% so với năm 2014).
Hoàn thiện thể chế để thu hút đầu tư dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam [Kỳ cuối]

Hoàn thiện thể chế để thu hút đầu tư dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam [Kỳ cuối] 1

Trong các nước khai thác dầu mỏ ở châu Á - Thái Bình Dương hiện nay thì hợp đồng phân chia sản phẩm PSC của Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có chính sách phân chia lợi nhuận khắc nghiệt nhất, do tỷ phần chia lợi nhuận Chính phủ quá cao. Ngoài ra, khi giá dầu, hoặc sản lượng khai thác thay đổi giảm thì chính sách tài chính hiện tại càng thể hiện rõ những bất cập trong quản lý và vận hành mỏ.
Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ cuối]

Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ cuối]

Việc ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm (PSC) là một bước tiến của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý thượng nguồn. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, Chính phủ cần cân nhắc xem xét các sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, đặc biệt là Nghị định 33/2013/NĐ-CP để có thể tăng lòng tin và làm an lòng các nhà thầu dầu khí đang và sẽ tiếp tục đầu tư vào việc tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam.
Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ 1]

Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ 1]

Các hoạt động thăm dò dầu khí đã diễn ra từ rất sớm ở thềm lục địa Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày 6/7/1993 Quốc hội mới thông qua Luật Dầu khí lần đầu tiên và ngày 11/11/2005, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 139/2005/NĐ-CP về việc ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí và ngày 22/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm (PSC) dầu khí thay thế cho Nghị định số 139/2005/NĐ-CP. Trong khuôn khổ chuyên đề này, tác giả sẽ đề cập tới sự khác nhau giữa hai Nghị định trên, đề xuất một số sửa đổi cần thiết để cải thiện và làm rõ hơn PSC mẫu của Việt Nam.
Hoàn thiện thể chế để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển

Hoàn thiện thể chế để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển 1

Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hiện đang đặt ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Trong bối cảnh này, cần có sự đánh giá chính xác, khách quan tình hình hiện tại, dự báo xu thế thế giới, đề xuất điều chỉnh chiến lược cho giai đoạn tới. Đây là một việc rất lớn, cần đầu tư thời gian, công sức một cách bài bản. Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, chúng tôi muốn đóng góp một số ý nhỏ liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước đối với công nghiệp dầu khí Việt Nam. Theo tác giả, đây là một trong những vấn đề cần bàn luận, thống nhất quan điểm, nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong thời gian qua, tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu toàn diện ngành Dầu khí Việt Nam thành công.
Phiên bản di động