RSS Feed for Đại hội cổ đông Thứ năm 06/10/2022 08:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCoating năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCoating năm 2022

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, mã chứng khoán: PVB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans năm 2022

Ngày 30/6, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

Ngày 23/6/2022, tại TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty ĐHĐ: Vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty ĐHĐ: Vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Ngày 25/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 26/4/2022, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 21/4/2022, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 15/4/2022, tại TP. HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
PV Drilling tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

PV Drilling tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Ngày 4/8/2021, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo hình thức trực tuyến.
Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch 2020, hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn

Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch 2020, hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn

Ngày 30/6/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Trong năm 2020, Công ty vượt kế hoạch về lợi nhuận, cổ tức và đang hướng đến những mục tiêu đầu tư dài hạn.
NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) vừa được diễn ra tại Thành phố Ninh Bình, với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.903.040 cổ phần, chiếm 84,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 27/5/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến

Ngày 27/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
PV Drilling tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 do dịch Covid-19

PV Drilling tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 do dịch Covid-19

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD) vừa có thông báo công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
PV Gas D chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ

PV Gas D chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Tp. Hồ Chí Minh. Tại Đại hội, PV GAS D đã thông qua 12 tờ trình, chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ.
Than Vàng Danh chia cổ tức năm 2020 mức 7%

Than Vàng Danh chia cổ tức năm 2020 mức 7%

Công ty CP than Vàng Danh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho trên 330 triệu cổ phần, bằng 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1 2 3
Phiên bản di động