RSS Feed for Đại hội cổ đông Thứ năm 22/02/2024 01:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNGENCO3 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNGENCO3 năm 2023

Ngày 15/6/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), mã chứng khoán PGV, tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS) đã công bố nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS năm 2023

Ngày 25/5/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Đại hội đồng cổ đông thường niên VQC năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên VQC năm 2023

Sáng ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Drilling năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Drilling năm 2023

Ngày 26/4/2023, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến.
Đại hội cổ đông thường niên CADI-SUN năm 2023

Đại hội cổ đông thường niên CADI-SUN năm 2023

Sáng ngày 20/4, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại tòa nhà Văn phòng Công ty (Hà Nội), với sự tham dự của đông đảo cổ đông.
DPM chốt thông qua mức chia cổ tức 7.000/cổ phiếu năm 2022

DPM chốt thông qua mức chia cổ tức 7.000/cổ phiếu năm 2022

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022. Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị PVFCCo trình bày nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCoating năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCoating năm 2022

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, mã chứng khoán: PVB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans năm 2022

Ngày 30/6, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

Ngày 23/6/2022, tại TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty ĐHĐ: Vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty ĐHĐ: Vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Ngày 25/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 26/4/2022, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 21/4/2022, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 15/4/2022, tại TP. HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
PV Drilling tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

PV Drilling tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Ngày 4/8/2021, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo hình thức trực tuyến.
|< < 1 2 3 4 > >|
Phiên bản di động