RSS Feed for Đại hội cổ đông Thứ ba 26/10/2021 15:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV Drilling tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

PV Drilling tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Ngày 4/8/2021, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo hình thức trực tuyến.
Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch 2020, hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn

Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch 2020, hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn

Ngày 30/6/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Trong năm 2020, Công ty vượt kế hoạch về lợi nhuận, cổ tức và đang hướng đến những mục tiêu đầu tư dài hạn.
NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) vừa được diễn ra tại Thành phố Ninh Bình, với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.903.040 cổ phần, chiếm 84,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 27/5/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến

Ngày 27/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
PV Drilling tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 do dịch Covid-19

PV Drilling tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 do dịch Covid-19

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD) vừa có thông báo công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
PV Gas D chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ

PV Gas D chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Tp. Hồ Chí Minh. Tại Đại hội, PV GAS D đã thông qua 12 tờ trình, chia cổ tức năm 2020 mức 20% vốn điều lệ.
Than Vàng Danh chia cổ tức năm 2020 mức 7%

Than Vàng Danh chia cổ tức năm 2020 mức 7%

Công ty CP than Vàng Danh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho trên 330 triệu cổ phần, bằng 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP than Đèo Nai năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP than Đèo Nai năm 2021

Công ty cổ phần Than Đèo Nai vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 17 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 20.200.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
CADI-SUN vượt khó, phát triển lớn mạnh hơn nữa

CADI-SUN vượt khó, phát triển lớn mạnh hơn nữa

Sáng ngày 20/4/2021, tại Hà Nội, Công ty CADI-SUN đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, với mục tiêu tiếp tục đưa CADI-SUN ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.
PV GAS chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%

PV GAS chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%

Ngày 16/4/2021, tại TP. HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2021 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Đại hội đã thông qua 19 tờ trình, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%.
EVNGENCO 3 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

EVNGENCO 3 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Sáng ngày 24/6/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 23/6/2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
PVFCCo: Hoạt động tốt, giữ vững vị thế đầu ngành

PVFCCo: Hoạt động tốt, giữ vững vị thế đầu ngành

Trước thềm phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã có 1 năm 2019 và nửa đầu năm 2020 khá thành công, ngoạn mục vượt qua nhiều thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp đầu ngành khi xét cả về các tiêu chí quy mô vốn chủ sở hữu, hiệu quả kinh doanh, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế.
BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26/5, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
1 2 3
Phiên bản di động