RSS Feed for VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 17:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 - Sáng ngày 26/4/2022, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
Quacontrol: Duy trì tăng trưởng, khẳng định thương hiệu Quacontrol: Duy trì tăng trưởng, khẳng định thương hiệu

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn thử thách và đầy biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của tập thể CBCNV, người lao động, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đồng thời mở rộng thị trường giám định, tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; giữ vững tăng trưởng ổn định, phát triển và tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu Quacontrol trên thị trường trong nước và quốc tế.


VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2021; quyết định mức cổ tức năm 2021; bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, mức cổ tức năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính 2021, phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021, quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2022; Bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT Công ty: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, song ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi vượt mức kế hoạch, đảm bảo đời sống cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. Doanh thu năm 2021 thực hiện 160,755 tỷ đồng, đạt 117,4% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 12,222 tỷ đồng đạt 128,6 % KH; Tiền lương bình quân thực hiện 13,124 triệu đồng/người/tháng đạt 118,4% KH; cổ tức 10% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

Đại hội bầu bổ sung ông Ngô Xuân Quy là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026; Biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung HĐQT, BKS trình Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội với 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bằng 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại hội:

VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Lễ chào cờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - TV HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2022.
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Bà Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

THU THỦY

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động