RSS Feed for Đại hội cổ đông Thứ năm 02/12/2021 09:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
CADI-SUN phấn đấu doanh thu 2020 tăng 12,3% so với cùng kỳ

CADI-SUN phấn đấu doanh thu 2020 tăng 12,3% so với cùng kỳ

Sáng ngày 16/5/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CADI-SUN. Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó đặt mục tiêu sản lượng, doanh thu tăng trưởng 20% và 12,3% so với cùng kỳ.
PV GAS dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30%

PV GAS dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức là 45% vốn điều lệ (so với kế hoạch là 30%), đến nay PV GAS đã tạm ứng 10%; dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30% bằng tiền mặt.
PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 5/5/2020, tại Tòa nhà PV GAS Tower - Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã được tổ chức thành công, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh.
PV GAS gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

PV GAS gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) vừa báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và công bố thông tin rộng rãi về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 27/6/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
PV GAS North chống cạnh tranh không lành mạnh

PV GAS North chống cạnh tranh không lành mạnh

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh Khí miền Bắc (PV GAS North - KMB) cho biết, năm 2018, KMB nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thị trường, giữ vững ổn định, hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
PV GAS D đặt kế hoạch cổ tức năm 2019 là 18%

PV GAS D đặt kế hoạch cổ tức năm 2019 là 18%

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, tại TP. HCM, trong đó đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 18% vốn điều lệ.
CADI-SUN phấn đấu doanh thu 2019 tăng 20% so với cùng kỳ

CADI-SUN phấn đấu doanh thu 2019 tăng 20% so với cùng kỳ

Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) vừa tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu doanh thu năm 2019 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.
BSR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

BSR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 25/4/2019, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
PVFCCo dự kiến chia cổ tức 10% trong năm 2019

PVFCCo dự kiến chia cổ tức 10% trong năm 2019

Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM, viết tắt là PVFCCo) với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019

PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019

Sáng ngày 9/4/2019, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua 8 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019.
VQC quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng 150% mức cổ tức kế hoạch

VQC quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng 150% mức cổ tức kế hoạch

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã quyết định trả cổ tức năm 2018 là 15%, bằng 150% mức cổ tức kế hoạch.
Dấu mốc mới của Lọc dầu Dung Quất

Dấu mốc mới của Lọc dầu Dung Quất

Ngày 21/6/2018, tại Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh của Lọc dầu Dung Quất và mở cánh cửa ra với thế giới để Công ty có những bước phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Sẽ tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại PV Power

Sẽ tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại PV Power

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết: Đại hội cổ đông lần thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2018. Tại đây, PV Power sẽ chính thức thông qua các nội dung về: điều lệ công ty cổ phần; quy chế quản trị nội bộ; bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2022… và đặc biệt là chủ trương niêm yết cổ phiếu POW trên sàn HOSE.
CADI-SUN đặt mục tiêu tăng trưởng 25% trong năm 2018

CADI-SUN đặt mục tiêu tăng trưởng 25% trong năm 2018

Tại Hà Nội, Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) vừa tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Tại đại hội, CADI-SUN đặt kế hoạch năm 2018 với doanh thu thuần tăng 25% so với năm trước, mức cổ tức 15%.
1 2 3
Phiên bản di động