RSS Feed for PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 20/06/2024 11:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

 - Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS) đã công bố nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS năm 2023

Ngày 25/5/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Lãnh đạo Tập đoàn và Đại hội cổ đông PV GAS chúc mừng các lãnh đạo cấp cao của PV GAS nhận nhiệm vụ mới.

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS) đã công bố:

1/ Nghị quyết số: 58/NQ-KVN về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS.

2/ Quyết định số: 668/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Ngày 25/5/2023, PV GAS đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở PV GAS thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có ông Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban liên quan của Tổng công ty.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT PV GAS đã thông báo về các yêu cầu cán bộ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Với sự chứng kiến và các bước tiến hành theo đúng quy định, cuộc họp đã có kết quả hợp lệ.

PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT PV GAS được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1977, với trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế, ông đã công tác tại PV GAS từ năm 2009.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác trong PV GAS như: Trưởng ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường khí, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó Tổng giám đốc PV GAS kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

PV GAS công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT PV GAS được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc PV GAS.

Ông Phạm Văn Phong sinh năm 1977, với trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, ông đã công tác tại PV GAS từ năm 2008 và đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong ngành dầu khí.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PV GAS, ông Phạm Văn Phong đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác trong PV GAS như: Trưởng phòng Phát triển Dự án - Công ty Quản lý Dự án Khí, Phó Ban quản lý Dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau, Giám đốc công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó Tổng giám đốc PV GAS kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần LNG VIETNAM.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS, ông Nguyễn Thanh Bình - tân Chủ tịch HĐQT PV GAS đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban lãnh đạo Tổng công ty và tập thể cán bộ công nhân viên, đại hội đồng cổ đông PV GAS đã tín nhiệm và bầu các vị trí quản trị điều hành của PV GAS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với niềm tin tưởng và sự ủng hộ lớn lao.

Để thực hiện các nhiệm vụ/kế hoạch đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng như với mục tiêu đưa PV GAS tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới, ông Bình nhấn mạnh sẽ điều hành hoạt động PV GAS trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các qui định có liên quan với mục tiêu đảm bảo lợi ích tổng thể cao nhất cho các cổ đông.

Đồng thời sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống vốn có của PV GAS, đẩy mạnh việc triển khai một cách cụ thể, hiệu quả 3 nhóm giải pháp mang tính đột phá đã được xác định, đó là: Nhóm giải pháp về công tác cán bộ, nhóm giải pháp về phát triển thị trường và nhóm giải pháp về tháo gỡ cơ chế chính sách.

Trong đó, nhóm giải pháp về công tác cán bộ đóng vai trò then chốt, trọng tâm làm cơ sở để thực hiện thành công các nhóm giải pháp còn lại. Nhóm giải pháp về phát triển thị trường mang tính quyết định và kịp thời, trong đó đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mang tính đột phá có trọng tâm, trọng điểm. Còn giải pháp về cơ chế chính sách đóng vai trò hỗ trợ thúc đẩy trong dài hạn./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động