RSS Feed for Quy chế hoạt động BCĐ quốc gia về phát triển điện lực | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/08/2022 05:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy chế hoạt động BCĐ quốc gia về phát triển điện lực

 - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực) vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Điều chỉnh các hạng mục một số dự án lưới điện 500 kV
Cơ chế xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ
Điện cho miền Nam và những vấn đề cấp bách cần giải quyết
Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững năng lượng Việt Nam
Chiến lược năng lượng quốc gia: Những vấn đề cần quan tâm
Năng lượng bền vững ở Việt Nam: Thách thức và kiến nghị phát triển

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án cấp bách. Đồng thời chỉ đạo việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG (năng lượng sơ cấp), công tác đàm phán hợp đồng nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho phát điện, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách về mua bán điện với nước ngoài và phát triển năng lượng tái tạo.

Về nguyên tắc làm việc, Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Trưởng Ban, hoặc người được ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia là bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia. Làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành, địa phương liên quan. Giúp Ban Chỉ đạo quốc gia kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện các dự án. Tổng hợp các báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia, đặc biệt các dự án trọng điểm về điện lực, các dự án cấp bách, các dự án hạ tầng cơ sở nhập khẩu năng lượng sơ cấp và công tác đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu năng lượng sơ cấp, các dự án phát triển năng lượng tái tạo. Tổng hợp và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động