RSS Feed for Quảng Ngãi điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 17:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quảng Ngãi điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện

 - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa yêu cầu Sở Công Thương tỉnh này tập trung rà soát, đánh giá cụ thể, toàn diện việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đồng thời, cập nhật và báo cáo tổng thể việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh (kể cả các dự án thủy điện đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát).

Nên công bằng với thủy điện
Đầu tư thủy điện vừa và nhỏ: Những vấn đề cần lưu ý
Tái khởi động dự án Thủy điện Trà Khúc 1

"Trên cơ sở rà soát, đánh giá, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các dự án thủy điện vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo khai thác có hiệu quả các vị trí, khu vực có tiềm năng về thủy điện trên địa bàn tỉnh", Chủ tỉnh UBND tỉnh yêu cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) Trần Viết Ngãi cho biết, để đánh giá hiện trạng công tác đầu tư, quản lý, vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ, cũng như kiến nghị việc tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án thủy điện đạt các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia... vào trung tuần tháng 6/2017, tại TP Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, VEA sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc, với chủ đề: "Thủy điện vừa và nhỏ Việt Nam: Hiện trạng và chủ trương đầu tư phát triển".

Theo các chuyên gia trong Hội đồng Phản biện (Tạp chí Năng lượng Việt Nam), trong những năm qua, các nguồn thuỷ điện nói chung giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống điện. Thực tế ở Việt Nam đã cho thấy rằng, thuỷ điện vừa và nhỏ giữ vai trò đáng kể trong nguồn điện nói chung và nguồn thuỷ điện nói riêng. Quy hoạch điện VII đặt ưu tiên phát triển các nguồn thuỷ điện, trong đó có thuỷ điện vừa và nhỏ. Vấn đề là đầu tư phát triển như thế nào, những dự án nào để có hiệu quả và bảo vệ môi trường?

Trong thực tế, hầu hết các công trình thuỷ điện có hiệu quả kinh tế cao nhất, có điều kiện thuận lợi nhất chúng ta đã đầu tư xây dựng. Phần còn lại là những công trình hiệu quả thấp hơn, các điều kiện kinh tế, kỹ thuật khó khăn hơn, các công trình ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn hơn. Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ cũng nằm trong tình trạng đó. Do vậy, các chuyên gia của Tạp chí Năng lượng Việt Nam khuyến nghị chủ đầu tư cần xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư. Mặt khác, xét một cách tổng thể, xây dựng các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở những vùng sâu, vùng xa, vì thế, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn điện này trong thời gian sắp tới.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động