RSS Feed for PVN sẽ tập trung mọi nguồn lực cho các dự án trọng điểm về năng lượng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 17:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN sẽ tập trung mọi nguồn lực cho các dự án trọng điểm về năng lượng

 - Để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xác định phương châm chỉ đạo trong năm 2021 là: “Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng” để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, các dự án trọng điểm của Tập đoàn, như: Chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ, nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án điện: Sông Hậu 1, Thái Bình 2… Đồng thời bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai dự án Nhiệt điện Long Phú 1.


Tổng quan, hiện trạng Dầu khí Việt Nam [Kỳ 1]: Thách thức khâu thượng nguồn

Thách thức trong lĩnh vực điện lực của PVN [Kỳ 1]: Nhìn nhận chung

Thách thức trong lĩnh vực điện lực của PVN [Kỳ 2]: Nút thắt ‘sản xuất điện’

Thách thức trong lĩnh vực điện lực của PVN [Kỳ 3]: Các dự án ‘mất phương hướng’

Thách thức trong lĩnh vực điện lực của PVN [Kỳ 4]: Các dự án đang chuẩn bị đầu tư


Báo cáo về kết quả sản xuất, kinh doanh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Dầu khí Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc PVN cho biết: Năm 2020, có thể khẳng định là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập. Cụ thể là Tập đoàn vừa phải tập trung ứng phó với dịch bệnh Covid-19, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí. Cùng với đó, một số cơ chế tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn vẫn đang trong quá trình xem xét từ các cơ quan có thẩm quyền… Tuy nhiên, PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng. Năm 2020 đạt 15,0 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm là 10-15 triệu tấn quy dầu). Đặc biệt, có 2 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu và Sói Vàng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí. Cùng với đó là hoàn thành đầu tư đưa 2 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng).

Về sản lượng khai thác dầu - khí, PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch năm và sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3.

Cạnh đó, các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế, sản lượng vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 17 ngày, đạt 1,80 triệu tấn, vượt 15,0% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu đạt 11,87 triệu tấn, vượt 0,5% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 19,17 tỷ kWh.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, với giá dầu thô trung bình năm 2020 đạt 43,8 USD/thùng, bằng 73% so với mức giá kế hoạch năm Quốc hội thông qua (60 USD/thùng), giảm 23,7 USD/thùng (giảm 35,1%) so với giá dầu trung bình năm 2019 (67,5 USD/thùng). Tuy vậy, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vẫn đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu.

“Trong khi hoạt động của nhiều tập đoàn, công ty dầu khí trên thế giới thua lỗ lớn tới hàng chục tỷ USD, thậm chí phá sản, thì PVN là một trong số ít các công ty dầu khí có lợi nhuận khả quan. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 566 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 83 nghìn tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng” - ông Hùng nhấn mạnh.

Bước sang năm 2021, trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động dầu khí có nhiều biến động khó lường, PVN đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổng thể của Tập đoàn năm 2021 trình Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, các bộ, ngành. Nhưng để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, PVN sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện những giải pháp của Chính phủ năm 2021, nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Thứ hai: Tiếp tục tập trung đổi mới phương thức quản trị, quản lý doanh nghiệp từ Công ty mẹ- Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên; kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong toàn Tập đoàn. Bám sát và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của các đơn vị thành viên.

Thứ ba: Bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên cập nhật, đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến giá dầu, cung - cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu trong từng thời điểm. Mặt khác, tiếp tục rà soát chi phí để tối ưu, tiết giảm chi phí vận hành, cân đối sản lượng giữa các mỏ và sẵn sàng ứng phó với kịch bản giá dầu thấp hơn dự kiến.

Thứ tư: Đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Thường xuyên cập nhật, phân tích đánh giá kỹ tác động kinh đến dòng tiền của Tập đoàn trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; dự báo và đưa ra kế hoạch, giải pháp bảo đảm khả năng thanh khoản thông suốt phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư (kể cả trong những thời điểm, tình huống xấu nhất). Đồng thời xây dựng kế hoạch huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ.

Thứ năm: Xây dựng và tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, các dự án trọng điểm của Tập đoàn, như: Chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các dự án nhiệt điện: Sông Hậu 1, Thái Bình 2… Đồng thời bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai dự án Nhiệt điện Long Phú 1.

Thứ sáu: Hoàn thành xây dựng tiêu chí đầu tư cho các lĩnh vực, quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn theo từng lĩnh vực hoạt động; phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Thứ bảy: Tổ chức triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc toàn diện PVN giai đoạn 2021 - 2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tám: Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động