RSS Feed for PTC2 tổ chức thành công Hội nghị Người lao động 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PTC2 tổ chức thành công Hội nghị Người lao động 2019

 - Ngày 25/3/2019, Công ty truyền tải Điện 2 (PTC2) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2019.

Công đoàn PTC2 với phong trào “Nâng cao quản lý vận hành”

 Ông Lê Đình Chiến - Phó giám đốc PTC2.

Tại hội nghị, ông Lê Đình Chiến - Phó giám đốc PTC2 đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, PTC2 đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do EVNNPT giao với tổng sản lượng điện 8,148/ 7,1 tỷ kWh, vượt chỉ tiêu 114,76%; tăng 1,472 tỷ kWh, vượt 22,07% so với cùng kỳ năm 2017.

Về công tác sửa chữa lớn, toàn Công ty đã thực hiện khối lượng sửa chữa lớn đạt 139 danh mục, với số tiền 112.680 triệu đồng, đạt 131,1% về khối lượng danh mục và 102,5% so kế hoạch EVNNPT giao đầu năm.

Về công tác đầu tư xây dựng, Công ty đã hoàn thành khối lượng 82,155 tỷ đồng và giải ngân đạt 87,983 tỷ đồng. Công ty đã trình duyệt quyết toán 5/5 dự án được giao và khởi công và đóng điện 1 dự án ngoài kế hoạch là: Xây dựng ngăn lộ 110kV đi Đại Lộc tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, công trình được khởi công ngày 01/8/2018, đóng điện ngày 15/12/2018. Tổ chức triển khai công tác tư vấn giám sát đường dây 500 kV mạch 3.

Bên cạnh đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ tại các đơn vị và đánh giá việc thực hiện các quy chế của PTC2; Tình hình kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Quỹ tương trợ và các tham luận của các đơn vị.

Nhìn chung, trong những năm qua, việc thực hiện dân chủ được xây dựng chặt chẽ, ổn định, phòng ngừa những tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, quy định của EVN, EVNNPT.

Hội nghị NLĐ lần này được tổ chức đúng trình tự nội dung quy định, thể hiện tính dân chủ trực tiếp của NLĐ. Thông qua Hội nghị NLĐ, các đại biểu đã đóng góp bổ sung, sửa đổi và biểu quyết thông qua các Quy chế thực hiện quy chế dân chủ để PTC2 triển khai thực hiện, đồng thời cũng là cơ sở để NLĐ cũng được kiểm tra giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Trịnh Tuấn Sơn - Thường vụ Đảng ủy,  Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã biểu dương tính dân chủ, công khai, minh bạch tại Hội nghị, đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực, từ công tác quản lý vận hành, các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đến các công tác an sinh xã hội và đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ của PTC2 trong những năm qua.

Hội nghị NLĐ của PTC2 lần này đã bầu ra 5 thành viên Ban thanh tra nhân dân và  bầu 5 thành viên đại diện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ.

Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2.

Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 thay mặt đoàn chủ tịch đã phát biểu kết luận hội nghị và kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong thời gian qua, thường xuyên đổi mới, nâng cao tầm trí tuệ bản lĩnh chính trị và đạo đức, xây dựng PTC2 thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết, nhất trí cao, gắn bó mật thiết với quần chúng, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, coi trọng các biện pháp nâng hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh:

 Hội nghị đại biểu Người lao động PTC2 năm 2019.

Ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2.

Đại biểu biểu quyết thông qua các văn bản quy chế và nghị quyết hội nghị NLĐ.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động