RSS Feed for Phê duyệt Đề án tái cơ cấu EVN SPC giai đoạn 2017-2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 11:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu EVN SPC giai đoạn 2017-2020

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 132/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) giai đoạn 2017-2020, căn cứ theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020.

EVN SPC: Tiện ích từ ứng dụng khoa học công nghệ
Điện lực miền Nam 42 năm lớn lên cùng đất nước

Mục tiêu của đề án là xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) thành Tổng công ty mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN); đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn hoạt động; tạo dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

Theo đó kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của EVN SPC giai đoạn 2017-2020: Công ty mẹ- EVN SPC tiếp tục là công ty TNHH MTV do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ- EVN SPC: Công ty Điện lực An Giang; Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu; Công ty Điện lực Bạc Liêu; Công ty Điện lực Bến Tre; Công ty Điện lực Bình Dương; Công ty Điện lực Bình Phước; Công ty Điện lực Bình Thuận; Công ty Điện lực Cà Mau; Công ty Điện lực Đồng Tháp; Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty Điện lực Kiên Giang; Công ty Điện lực Lâm Đồng; Công ty Điện lực Long An; Công ty Điện lực Ninh Thuận; Công ty Điện lực Sóc Trăng; Công ty Điện lực Tây Ninh; Công ty Điện lực Tiền Giang; Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ; Công ty Điện lực Trà Vinh; Công ty Điện lực Vĩnh Long; Công ty Lưới điện cao thế miền Nam; Ban QLDA Điện lực miền Nam; Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam; Công ty Thí nghiệm điện miền Nam; Trung tâm Chăm sóc khách hàng; Trung tâm Điều hành SCADA; Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp do EVNSPC nắm giữ từ 100% vốn điều lệ: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam.

Doanh nghiệp do EVNSPC nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống: Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam; Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Đối với các Công ty cổ phần sau EVN SPC thực hiện thoái toàn bộ vốn, cụ thể như sau: Công ty cổ phần Thiết bị điện VinaSino; Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh điện lực thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Công ty cổ phần EVN Quốc tế (sau khi hoàn thành dự án Thủy điện Hạ Sê San 2).

Các sắp xếp khác: Thực hiện tách bạch về tổ chức và tách bạch về hạch toán khâu phân phối điện và kinh doanh bán lẻ điện cùng với cơ cấu tổ chức quản lý của EVNSPC theo phê duyệt của EVN; Thực hiện tách bạch tổ chức dịch vụ sửa chữa và quản lý vận hành lưới điện phân phối theo phê duyệt của EVN; Nghiên cứu phương án chuyển chức năng nhiệm vụ của công tác dịch vụ sửa chữa vào thí nghiệm điện.

Cũng theo đề án, EVN SPC phải đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế quản lý, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao năng lực quản trị tài chính kế toán, tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, năng suất lao động, tiết kiệm và chống lãng phí, đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng; quản lý sử dụng lao động hiệu quả, sắp xếp tinh giảm biên chế lao động nhất là đội ngũ quản lý; tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, năng suất lao động của EVN SPC giai đoạn 2017-2020.

Chỉ tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

2017

2018

2019

2020

1

Tổn thất

%

4,75

4,50

4,25

4,00

2

Tỷ lệ thu tiền điện

%

99,7

99,7

99,7

99,7

3

Chỉ số độ tin cậy

 

 

 

 

 

MAIFI

lần

2,0

2,0

2,0

2,0

SAIDI

phút

1.257

880

528

306

SAIFI

lần

6,73

5,92

5,33

5,27

4

Suất sự cố lưới điện

 

 

 

 

 

ĐZ 110 kV

Kéo dài

 

0,307

0,292

0,277

0,263

Thoáng qua

 

0,218

0,207

0,197

0,187

Trạm biến áp 110 kV

 

0,088

0,083

0,079

0,075

5

Chỉ số tiếp cận điện năng

ngày

10

10

10

10

 

Chỉ tiêu nâng cao năng suất lao động

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

2020

Điện thương phẩm/lao động

(triệu kWh/lao động)

2,93

3,31

3,72

4,20

Số lượng khách hàng/lao động

363

389

417

450

 

Chỉ tiêu hiệu quả tài chính

EVN SPC đảm bảo hoạt động SXKD có lãi đạt và vượt kế hoạch EVN giao; Hệ số bảo toàn vốn ≥ 1; Hệ số thanh toán ngắn hạn > 1 (lần); Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) > 1,0%; Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ≤ 3 lần.   Chỉ tiêu năng lực quản lý kỹ thuật: Đến năm 2020 hoàn thành đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống lưới điện 110kV theo tiêu chí N-1; Đến năm 2020 có 100% Công ty Điện lực tỉnh vận hành công nghệ sửa chữa nóng.   Xây dựng Trung tâm điều khiển, trạm biến áp không người trực.

Đơn vị

Tổng số TTĐK/TBA 110kV (tháng 3/2017)

2017

2018

2019

2020

EVN SPC

TTĐK

21

 

 

 

 

110kV

195

91

40

18

0

 

Đối với các trạm biến áp 110kV đóng điện mới, yêu cầu xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trạm biến áp không người trực.   Đối với các trạm biến áp đủ điều kiện thao tác xa và vận hành không người trực mà chưa có trung tâm điều khiển, tạm thời bố trí lực lượng vận hành trạm và sẽ chuyển sang thao tác xa ngay sau khi xây dựng trung tâm điều khiển.

Kế hoạch lắp đặt công tơ điện tử có đo xa: Đến hết năm 2017, hoàn thành triển khai lắp đặt 100% công tơ điện tử có đo xa cho tất cả công tơ ranh giới, đầu nguồn phục vụ giao nhận điện giữa các đơn vị trực thuộc EVN SPC, công tơ tổng trạm biến áp công cộng, công tơ bán điện khách hàng trạm biến áp chuyên dùng: Số lượng công tơ điện tử có đo xa đối với khách hàng sau trạm biến áp công cộng lắp đặt đến hết năm 2020 của EVN SPC là 2.854.152 công tơ.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động