RSS Feed for PC Thanh Hóa và mục tiêu giảm tổn thất điện năng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 30/11/2023 00:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Thanh Hóa và mục tiêu giảm tổn thất điện năng

 - Năm 2016, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) thực hiện tổn thất điện năng là 8,96%, giảm 0,7% so với năm 2015. Năm 2017, tổn thất điện năng toàn Công ty 8,72%, giảm 0,24% so với năm 2016, để đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, PC Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

Hiệu quả kinh doanh là thước đo độ hài lòng của khách hàng
Nâng tầm thương hiệu EVNNPC

Nhiều khó khăn thách thức

Hiện nay, PC Thanh Hóa đang quản lý 202 lộ đường dây trung thế, với tổng chiều dài 6.301,70 km; 6.945 máy máy biến áp, với dung lượng 1.972.537 kVA; 12.839,7 km đường dây hạ áp; 36 trạm biến áp trung gian, với 63 máy biến áp có tổng dung lượng 250.200 kVA.

PC Thanh Hóa hiện bán điện trực tiếp hơn 732.000 hộ, trong đó khách hàng sinh hoạt bán lẻ là 682.714, chiếm 93,16%. Khách hàng sinh hoạt chủ yếu tại 427 xã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ năm 2009 đến năm 2015. Đây là khu vực có địa bàn, địa hình khó khăn, lưới điện cũ nát, hành lang an toàn lưới điện bị vi phạm nhiều, mới chỉ được đầu tư cải tạo tối thiểu là chủ yếu, một bộ phận không nhỏ khách hàng ở khu vực này nhận thức về pháp luật trong lĩnh vực điện lực còn hạn chế. Đây được coi là một trong những trở ngại lớn trong công tác thực hiện giảm tổn thất của Công ty.

Ngoài ra, trong công tác thực hiện giảm tổn thất điện năng, PC Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn như: việc chậm tiến độ xây dựng các dự án 110kV theo quy hoạch; quá tải các trạm 110kV hiện trạng; quá tải các đường dây trung áp, các trạm trung gian vào thời điểm cao điểm; ảnh hưởng của bão lụt, áp thấp dẫn tới kết lưới không cơ bản.

Bên cạnh đó, trên lưới điện hạ áp nông thôn hiện tượng vi phạm sử dụng điện trong khách hàng vẫn xảy ra, rất khó kiểm soát, hiện tượng câu móc trực tiếp rất khó khăn trong việc ngăn chặn. Một yếu tố gây khó khăn nữa là thành phần điện thương phẩm công nghiệp xây dựng chỉ chiếm 30%, còn thành phần điện thương phẩm quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn 60%, vì vậy, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giảm tổn thất điện năng do khu vực quản lý tiêu dùng chủ yếu là bán lẻ, tính chất phức tạp và khối lượng lớn, ít được đầu tư.

Đồng bộ các giải pháp

Từ thực trạng trên, để hoàn thành các chỉ tiêu về giảm tổn thất điện năng, PC Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm tổn thất Công ty và Tiểu ban chỉ đạo giảm tổn thất cấp điện lực. Đồng thời ban hành "Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng".

Trong Ban chỉ đạo Công ty, Giám đốc Công ty làm Trưởng ban chỉ đạo, Phó giám đốc kỹ thuật làm Phó Ban thường trực. Tại tiểu ban chỉ đạo cấp điện lực, Giám đốc điện lực làm Trưởng tiểu ban, Phó giám đốc điện lực làm Phó trưởng tiểu ban, kèm theo tổ giúp việc cấp Công ty và cấp điện lực. Đồng thời, có quyết định phân công cụ thể cho từng cá nhân các Phó giám đốc Công ty phụ trách, định kỳ báo cáo hàng tháng trước Ban chỉ đạo để có giải pháp quyết liệt thực hiện chỉ tiêu đề ra.

Trong công tác quản lý vận hành, năm 2017, PC Thanh Hóa đã thực hiện luân chuyển 354 máy biến áp, mục đích chống non tải và quá tải MBA giảm tổn thất điện năng trong MBA. Thông qua hệ thống đo xa và kiểm tra trực tiếp, toàn Công ty đã phát hiện lệch pha và thực hiện 1.637 lượt cân đảo pha; kiểm tra và xử lý chuyển vị trí 1.982 lượt tụ bù trung hạ thế; thực hiện dọn và xử lý 6.149km hành lang đường dây trung thế và hạ thế; xử lý tiếp xúc, mối nối cho đường dây hạ thế sau 1.292 trạm biến áp và 988 cột trung thế.

Bên cạnh đó, PC Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác vận hành lưới điện, tối ưu đảm bảo duy trì điện áp giảm tổn thất, công tác theo dõi điện áp được thiết lập có hệ thống từ điện lực đến Công ty, từ các TBA công cộng đo xa đến các điểm đo đầu nguồn được theo dõi chặt chẽ hàng giờ, hàng ngày nên đã duy trì tối đa khả năng điện áp cho phép. Thực hiện điều chỉnh nấc phân áp cho 621 trạm biến áp công cộng nhằm đảm bảo điện áp vận hành tối ưu cho lưới hạ áp.

Đối với công tác kinh doanh, PC Thanh Hóa đã củng cố toàn diện công tác kinh doanh bán điện, quản lý chốt chỉ số công tơ đo đếm điện năng, quản lý công tơ 2 cấp chặt chẽ chỉ số công tơ, phúc tra kiểm soát đo đếm theo quy trình kinh doanh. Theo đó, thay định kỳ thiết bị đo đếm điện năng vượt kế hoạch giao (công tơ 1 pha 139.046 cái, đạt 100,76% kế hoạch; công tơ 3 pha 17.039 cái, đạt 113,59% kế hoạch; TU, TI vượt kế hoạch), không để tồn tại tình trạng thiết bị đo đếm điện năng quá hạn kiểm định trên lưới.

PC Thanh Hóa đã thực hiện đúng tiến độ dự án lắp đặt hệ thống đo xa tại 2.950 trạm áp công cộng, góp phần quan trọng trong công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện và nhận diện, đánh giá cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể để giảm tổn thất trên lưới điện. Thực hiện hoàn thành lắp đặt, thay thế 32.000 công tơ điện tử 1 pha kèm theo hệ thống đọc số liệu từ xa, kết hợp chỉnh trang lưới điện, hiện đại hóa trong công tác quản lý đo đếm điện năng, góp phần giảm tổn thất điện năng.

Song song với đó, trong năm 2017, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện đã phân tích khách hàng có thương phẩm bất thường, khu vực lưới điện hở để kiểm tra và lập được 16.027 biên bản, truy thu, bồi thường được 7,29 triệu kWh tương ứng không làm tăng 0,24% tổn thất toàn Công ty. Trong đó đã xử lý 230 vụ trộm cắp điện giảm so với năm trước là 197 vụ, tính bồi thường về 1,6 tỷ đồng và chính quyền địa phương xử phạt là 345 triệu đồng, đồng thời đưa lên thông tin đại chúng để phòng ngừa răn đe. Trong năm đã lập biên bản với 760 khách hàng thỏa thuận hạ công suất MBA hoặc là khách hàng đồng ý bồi thường 1 phần thiệt hại do tổn thất non tải MBA (<30%) và đã thỏa thuận được 4,1 triệu kWh. Ngoài ra phát hiện xử lý 3851 trường hợp đo đếm cháy kẹt, sai mạch đo.

Công tác kiểm tra và tự ghi chữ thay tổ dịch vụ bán lẻ điện năng cũng đã phát hiện và khắc phục được 554 trường hợp ghi sai chỉ số; 47 trường hợp để lại điện năng; 3 trường hợp dịch vụ vi phạm trộm cắp; 736 trường hợp hộp đo đếm không có niêm chì, hộp bị nghiêng lệch và 128 trường hợp hư hỏng đo đếm, vv…

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động