RSS Feed for PC Sơn La: Nâng cao hiệu quả các dự án điện nông thôn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/07/2024 02:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Sơn La: Nâng cao hiệu quả các dự án điện nông thôn

 - Đến hết năm 2011, toàn tỉnh còn khoảng 58.000 hộ, chiếm gần 24% tổng số hộ chưa có điện lưới quốc gia, chủ yếu tập trung ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới và vùng tái định cư các dự án thủy điện.

Thêm nhiều bản của Sơn La có điện lưới quốc gia

Cán bộ Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho nhân dân bản Tà Đứng, xã Chiềng Sung (Mai Sơn).

Xuất phát từ thực tế đó, Công ty Điện lực Sơn La đã bám sát định hướng của tỉnh, sự chỉ đạo của ngành điện, tích cực tham mưu cho tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế trọng điểm, các khu tái định cư và tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống điện lưới quốc gia cho những khu vực chưa có điện trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Điểm nổi bật, từ năm 2012 đến nay Công ty đã tập trung triển khai Dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La”. Đây là dự án lớn nhất của ngành điện từ trước đến nay dành cho đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng cao, biên giới, với tổng mức đầu tư 557 tỷ 821 triệu đồng. Quy mô và phạm vi xây dựng toàn bộ mạng lưới điện trung thế, hạ thế tại 106 xã trên địa bàn toàn tỉnh, cung cấp điện cho 557 bản, 30.157 hộ dân.

Sau hơn 3 năm thi công, dự án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành và các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ khi bắt đầu chuẩn bị dự án và bảo đảm quá trình xây dựng đúng tiến độ.

Đặc biệt, dự án nhận được sự đồng tình và đón nhận với tinh thần phấn khởi của nhân dân, do đó quá trình giải phóng mặt bằng và thi công thuận lợi. Đến hết tháng 8-2015, dự án đã hoàn thành tất cả các hạng mục và cấp điện cho 22.678 hộ, bằng 75,2% số hộ của dự án được phê duyệt, do chi phí tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam không điều chỉnh tổng mức đầu tư, Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết thúc dự án, hiện vẫn còn 7.188 hộ của dự án chưa có điện. Điểm quan trọng là dự án đã góp phần hoàn thành mục tiêu 100% số xã trong toàn tỉnh có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia lên 86,1%, trong đó tỷ lệ vùng nông thôn là 83,1%.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn tỉnh vẫn còn 527 bản và 36.965 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện thấp hơn so với bình quân của cả nước. Trong đó, các huyện: Sông Mã, Bắc Yên, Mường La là những địa phương có số hộ dân được sử dụng điện thấp nhất. Để góp phần khắc phục những hạn chế về khối lượng do Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La chưa hoàn thành, giúp nhiều hộ dân sớm được sử dụng điện và tăng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện, Chính phủ đã đồng ý để Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015” với quy mô cấp điện cho 5.345 hộ tại 72 bản của 5 xã thuộc huyện Mai Sơn và Sông Mã, tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng.

Quy mô dự án xây dựng mới 54,3km đường dây 35kV, 163 km đường dây 0,4kV, 19 trạm trạm biến áp, 5.345 công tơ và đường dây, bảng điện, bóng điện đến từng hộ, trong đó 50% nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 50% nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị trong quá trình thi công, thời gian thực hiện dự án trong hai năm (2015-2016).

Có thể khẳng định, hiệu quả các dự án cung cấp điện lưới quốc gia đã góp phần quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện thay đổi tập quán và quy mô canh tác, nâng cao dân trí, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng nông thôn của tỉnh, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững. 

NGỌC THUẤN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động