RSS Feed for PC Hải Dương: Cung cấp điện an toàn, ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 18/05/2024 19:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Hải Dương: Cung cấp điện an toàn, ổn định

 - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phấn đấu trong tháng 8 điện nhận đạt 462,564 triệu kWh; điện thương phẩm đạt 395,0 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất 2,5%; giá bán điện bình quân 1.558,0 đ/kWh và doanh thu đạt 617,410 tỷ đồng.

PC Bắc Ninh: Tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới

 

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phấn đấu trong tháng 8 điện nhận đạt 462,564 triệu kWh; điện thương phẩm đạt 395,0 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất 2,5%; giá bán điện bình quân 1.558,0 đ/kWh và doanh thu đạt 617,410 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cho biết: trong tháng 7, điện nhận đạt 496,475 triệu kWh, lũy kế hết tháng 7 đạt  3.184,901 triệu kWh; điện thương phẩm 400,656 kWh, lũy kế hết tháng 7 đạt 2.612,315 triệu kWh; giá bán điện là 1.560,66; doanh thu đạt 626,963 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 4.003,357 tỷ đồng.

Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 7/2016 thực hiện là 7,15%/7,3% kế hoạch, giảm 0,15% so với kế hoạch và giảm 0,53% so với tháng 7 năm 2015. Tháng 7 toàn Công ty tiết kiệm được 6,604 triệu kWh bằng 1,65% điện thương phẩm.

Trong công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn, lũy kế đến hết tháng 7 năm 2016 toàn Công ty đã tiếp nhận để bán điện trực tiếp đến hộ dân được 191 xã, với khối lượng 2.973,69 km đường dây hạ áp, 345.462 công tơ 1 pha, 8.939 công tơ 3 pha. Năm 2016, mới tổ chức tiếp nhận và quản lý bán điện ở 9 thôn thuộc khu chuyển đổi và 01 TBA Hàm Hy. 

Đối với công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, toàn Công ty đã tiến hành 14.755 lượt kiểm tra, lập 2.149 Biên bản kiểm tra, phát hiện 279 trường hợp hệ thống đo đếm ĐN bị sự cố, hư hỏng. Truy thu sản lượng điện năng công tơ bị sự cố là 145.120 kWh thành tiền 271.025.728 đồng… 

Trong công tác an toàn lao động, Công ty đã đôn đốc các đơn vị củng cố công tác PCCC theo đúng quy định; đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016, ứng phó và khắc phục kịp thời, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất các hậu quả do cơn bão số 1 gây ra.

Đồng thời, Công ty đã phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra đôn đốc 05 Điện lực về việc triển khai thực hiện công  tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp; Phối hợp với các phòng tiến hành kiểm tra tổng thể 6 tháng về QLKT-ATVSLĐ tại 16 đơn vị trực thuộc Công ty. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị lập và thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động phục vụ công tác ATVSLĐ và PCCC năm 2016...

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động