RSS Feed for NPT nâng cao chất lượng nguồn lực vận hành lưới điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 12:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPT nâng cao chất lượng nguồn lực vận hành lưới điện

 - Với mục tiêu tổng kết các kết quả đã đạt được trong công tác quản lý kỹ thuật năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, đánh giá các tồn tại, khó khăn, thách thức và các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức Hội nghị kỹ thuật năm 2018, với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vận hành lưới điện truyền tải”, đây cũng là chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Khởi động xếp hạng tín nhiệm cho EVNNPT
Truyền tải điện Quốc gia: 10 năm vượt thách thức

Báo cáo tổng kết công tác quản lý vận hành năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, EVNNPT cho biết: Sản lượng điện truyền tải tiếp tục tăng trưởng, trong đó năm 2017 là 166,2 tỷ kWh, tăng 6,5 % so với năm 2016, 8 tháng đầu năm 2018, tăng 11,2 % so với cùng kỳ 2017.

Sự cố năm 2017 đã giảm 50 vụ so với năm 2016 (giảm từ 225 vụ năm 2016 xuống 175 vụ năm 2017), năm 2018, EVNNPT đang nỗ lực phấn đấu để đạt chỉ tiêu suất sự cố, tổn thất điện năng cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật khác EVN giao.

Năm 2018 tình trạng điện áp cao trên hệ thống đã được cải thiện và tốt hơn rất nhiều so với năm 2016 và 2017 sau khi EVNNPT đóng điện vận hành các kháng bù ngang trên lưới 500 kV.

EVNNPT đã tiến hành chuyển thao tác xa 30 trạm biến áp 220 kV sang chế độ thao tác xa, hướng đến đạt mục tiêu 60% các trạm biến áp 220 kV chuyển sang chế độ không người trực vào năm 2020.

Ngoài ra, EVNNPT đã áp dụng khoa học công nghệ vào công tác vận hành lưới điện truyền tải như: Sơn phủ cách điện, sử dụng thiết bị lọc dầu online, trang bị định vị sự cố, thử nghiệm và đang triển khai áp dụng rộng rãi flycam trong công tác vận hành đường dây.

Báo cáo cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý kỹ thuật, các giải pháp triển khai trong thời gian tới. Mặc dù lưới điện truyền tải còn có tồn tại trong quá trình vận hành nhưng nhìn chung hệ thống truyền tải điện cơ bản đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

Tại Hội nghị, các ban chức năng EVNNPT và các đơn vị đã trình bày báo cáo tham luận, trong đó, tập trung phân tích khó khăn vướng mắc, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác, thi công, thí nghiệm, sửa chữa và các giải pháp ngăn ngừa sự cố lưới điện truyền tải...

Sau khi nghe tham luận của các ban EVNNPT và đơn vị trình bày, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến đánh giá: Hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan nhằm khẳng định những kết quả đã đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Để khắc phục được các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành tin cậy lưới điện truyền tải, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai lập và thực hiện phương án ngăn ngừa sự cố cho từng đường dây và trạm biến áp; tổ chức phân tích số liệu cụ thể để đánh giá hiệu quả các giải pháp giảm sự cố do sét đã thực hiện để lựa chọn giải pháp phù hợp và hiệu quả; kiện toàn các quy trình, quy định và tổ chức thực hiện bồi huấn, tập huấn các quy trình, quy định liên quan đến liên quan đến vận hành, thao tác và sửa chữa thiết bị đảm bảo không để một hạng mục công việc nào trong vận hành thiếu quy trình, quy định.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến đề nghị, trong thời gian tới, khi thay đổi mô hình điều khiển, các công ty truyền tải điện cần tập trung nguồn lực để khắc phục các tồn tại về quy trình, về nhân lực, về đào tạo, sát hạch để đáp ứng sự thay đổi của mô hình nhằm vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện lộ trình trạm biến áp không người trực; tập trung đào tạo chuyên sâu, có phương án đào tạo luân chuyển trực vận hành các trạm biến áp nhằm hạn chế tối đa sự cố chủ quan; công tác quản lý kỹ thuật phải đánh giá và có kiến nghị các thiết bị không đảm bảo vận hành tin cậy, đã xảy ra sự cố nhiều lần để Tổng công ty xem xét tạm dừng đưa vào vận hành trong các dự án mới. 

Tổng Giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cũng đề nghị các ban chức năng EVNNPT tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, đình chỉ và cho đào tạo lại đối với các vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, theo dõi và đánh giá chặt chẽ công tác tổn thất điện năng.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động