RSS Feed for NPC cải cách thủ tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 16:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPC cải cách thủ tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng

 - Để công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình điện được tiến hành đúng thời gian và kế hoạch, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ký Quyết định số 3104/QĐ-EVNNPC, về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách thủ tục, trình tự triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

CNTT nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của NPC

Theo đó, Ban chỉ đạo được thành lập với nhiệm vụ chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các quy trình, quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, tập trung vào nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng công tác tư vấn; rút ngắn thời gian lập phương án đầu tư, giao danh mục, kế hoạch vốn; rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, quyết toán dự án để áp dụng trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo được phép thuê đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) để hỗ trợ trong việc xây dựng các giải pháp để cho phù hợp, hiệu quả với đặc thù của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Ngay sau khi Quyết định được ban hành, Ban chỉ đạo cải cách thủ tục, trình tự triển khai các dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức buổi làm việc đầu tiên nhằm đưa ra một số giải pháp về giảm thời gian triển khai đảm bảo tiến độ và kế hoạch cho các dự án đầu tư xây dựng. 

Theo Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NPC Thiều Kim Quỳnh, công tác kế hoạch các dự án đầu tư xây dựng là quan trọng nhất, chính vì vậy cần phải được cụ thể chi tiết cho mỗi dự án. Những dự án đã theo kế hoạch định kỳ phải hoàn thành thủ tục theo đúng thời gian, để đảm bảo về giao vốn, thẩm định và tư vấn. Đối với các kế hoạch phát sinh mà cần phải triển khai dự án thì phải đảm bảo theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo về kế hoạch cũng như yêu cầu về chất lượng của dự án. Đề cao tính trách nhiệm của người đứng đầu dự án.

Ông Thiều Kim Quỳnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần tuân thủ các Quy định tại văn bản số 5253/QĐ-EVN ngày 6/10/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đẩy mạnh công tác kế hoạch và quy chế nội bộ, các hoạt động có liên quan đến đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động