RSS Feed for Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 15:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

 - Ngày 23/6/2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Nhiệt điện Quảng Ninh: Nỗ lực đảm bảo cấp điện trong cao điểm mùa khô


Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua 6 nội dụng quan trọng đối với QTP bao gồm:

1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD, ĐTXD, ĐTPT năm 2020.

2/ Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

3/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT và Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

5/ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.

6/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019.

Tại Đại hội, ông Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Công ty.

Theo đó, năm 2019, tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như: Sức ép từ sản lượng điện sản xuất lớn; tình hình tồn kho và cung cấp nhiên liệu than các tháng đầu năm ở mức thấp; ảnh hưởng của lưu lượng, nhiệt độ nước đầu vào kênh tuần hoàn làm giảm hiệu suất các tổ máy và tiêu hao nhiên liệu tăng cao.

Tuy nhiên bằng sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp của Công ty, nên kết thúc năm 2019 sản lượng điện sản xuất của toàn Nhà máy đạt 7,6 tỷ kWh, vượt 400 triệu kWh so với thiết kế (7,2 tỷ kWh) và cao hơn 8,6% so với thực hiện năm 2018; sản lượng điện thương phẩm là 6,9 tỷ kWh, cao hơn 9% so với thực hiện năm 2018. Tổng doanh thu đạt 10.152 tỷ đồng, bằng 104,9% so với KH năm 2019. 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 được thông qua tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT năm 2019.

Theo đó, HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, luôn bám sát, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty; chú trọng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản tri; bám sát công tác đầu tư xây dựng....

Tặng hoa chia tay ông Trần Việt Anh thôi tham gia HĐQT Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn nhất chúc mừng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Ông Khoa khẳng định EVNGENCO1 luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ và tăng cường nguồn nhân lực giúp Công ty khắc phục khó khăn để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, hoàn thành chỉ tiêu mà đại hội đề ra.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Công ty tiếp tục củng cố công tác quản trị, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, giảm tối đa suất hao nhiệt, suất hao than để nâng cao hiệu suất các tổ máy.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu như: Sản lượng điện sản xuất: 7,873 tỷ kWh; sản lượng điện bán 7,124 tỷ kWh; tổng doanh thu 9.813,04 tỷ đồng. Đồng thời thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; thông qua quy chế thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty...

Biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua kết quả bầu thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, bao gồm: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Tổ chức và nhân sự Tổng công ty Phát điện 1 và ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty đã trúng cử vào HĐQT Công ty. Tiếp đó, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Bỏ phiếu bầu bổ sung hành viên HĐQT.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh - tân Chủ tịch HĐQT Công ty bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đến các Quý cổ đông Công ty đã tin tưởng và trao cho ông cơ hội để tham gia quản lý, phát triển Công ty.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - tân Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại đại hội.

Đồng thời ông cũng cam kết sẽ cùng các thành viên của HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu sản lượng, lợi nhuận của Kế hoạch năm 2020, nâng cao tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông, xây dựng nền tài chính lành mạnh và tiếp tục đổi mới hệ thống quản trị Công ty./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động