RSS Feed for Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 04:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm 2021

 - Vào lúc 13h05 ngày 12/12/2021, sản lượng điện sản xuất năm 2021 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt 3.584,6 triệu kWh, hoàn thành sớm 19 ngày so với kế hoạch sản lượng năm 2021 Tổng Công ty Phát điện 1 giao.
Nhiệt điện Nghi Sơn: Phát triển bền vững trên nền tảng số Nhiệt điện Nghi Sơn: Phát triển bền vững trên nền tảng số

Năm 2021, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành cùng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.


Đây là thành quả cho sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn để vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 trước nhiều sự kiện và diễn biến khó khăn trong năm qua.

Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm 2021
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Với sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo từ năm 2020 và biến động của phụ tải, việc huy động các nhà máy nhiệt điện gặp rất nhiều khó khăn. Các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thường xuyên phải tăng/giảm công suất từ tối thiểu lên công suất tối đa. Vào các giờ thấp điểm, đặc biệt là các giờ trưa và các ngày cuối tuần, nghỉ lễ, hai tổ máy thường phải giảm về công suất tối thiểu. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 bùng phát kéo dài trên cả nước đã gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của CBCNV và tiến độ của công tác sản xuất, cung cấp hàng hóa, vật tư, sửa chữa… của nhà máy.

Với nhiều giải pháp được đưa ra, Công ty đã tiến hành thực hiện các kỳ sửa chữa bảo dưỡng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là sửa chữa lớn tổ máy S2 (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 4/9/2021), đưa các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng được yêu cầu huy động của hệ thống để hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm và vượt 15,29% kế hoạch sản lượng mùa khô Tổng công ty giao.

Song song vào đó, hưởng ứng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số trong Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp để khuyến khích CBCNV phát huy sáng kiến, các cải tiến có ứng dụng chuyển đổi số.

Các sáng kiến sẽ không chỉ áp dụng trong vận hành và sửa chữa mà còn đi vào mọi mặt của Công ty như chấm công, quản lý phiếu đề xuất, vật tư, công tác cấp phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký vận hành…. được xây dựng trên phần mềm để rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả làm việc.

Công ty cũng từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu của phần mềm PMIS: Hoàn thành cập nhật cây thiết bị với 39.688 thiết bị; xây dựng bối cảnh vận hành và phân tích đánh giá RCM cho 8 hệ thống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số Tổng Công ty Phát điện 1 giao./.

BÙI HUY DŨNG

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động