RSS Feed for Nhiệt điện Na Dương - TKV hướng đến phát triển bền vững | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 18:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Na Dương - TKV hướng đến phát triển bền vững

 - Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, công nhân viên người lao động Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh đề ra, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch năm 2021.


Chuyện chưa kể về dự án tổ hợp than - điện Na Dương


Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV cho biết: Nhìn chung hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020 của Công ty tương đối thuận lợi so với kế hoạch năm do nhu cầu điện năng 6 tháng đầu năm cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động ở mức tải cao; mặt khác các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương hoạt động tương đối ổn định.

Do đặc thù của ngành Điện nói chung và của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV nói riêng là sản xuất sản phẩm phụ thuộc vào yêu cầu và sự phát triển của đất nước. Sản phẩm sản xuất ra phải tiêu thụ hết ngay không có tồn kho. Xuất phát từ đặc điểm trên, để chủ động trong sản xuất - kinh doanh, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ chuyên môn giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, coi Công ty như nhà mình để gánh các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công ty đạt hiệu quả kinh tế cao.

Tổng Công ty Điện lực - TKV khen thưởng Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Theo đó, ngay khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, toàn thể CBCNV đã tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung và cách thức, triển khai thực hiện toàn diện các công việc, vì vậy đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó, có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, ổn định sản xuất, tiếp tục xây dựng đội ngũ CB-CNV phát triển về chất lượng.

Cụ thể, điện sản xuất của Công ty đạt 770.577/720.000 MWh, bằng 107,02% kế hoạch giao; điện thương phẩm 683.905/640.800 MWh, bằng 106,73% kế hoạch giao; điện tự dùng 86.672/79.200MWh, bằng 109,43% kế hoạch giao. Tổng doanh thu của Công ty năm 2020 đạt 1.042.350 triệu đồng, bằng 105,75% kế hoạch Tổng Công ty  giao, trong đó doanh thu điện thương phẩm 924.648 triệu đồng, bằng 105,40% kế hoạch giao, doanh thu điện tự dùng 117.456 triệu đồng, bằng 108,33% kế hoạch giao, doanh thu khác 248.392 triệu đồng. Lợi nhuận toàn Công ty năm 2020 là 28.962 triệu đồng, thu nhập bình quân của CBCNV 14.879/11.336 nghìn đồng so với kế hoạch giao.

Tuân thủ quy định bảo vệ môi trường

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV còn nỗ lực triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty đặc biệt chú trọng; các nguồn thải của Công ty đã và đang được kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng ngày. Đồng thời, Công ty luôn cố gắng chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bảo dưỡng các thiết bị.

Hàng năm, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (4 lần/năm) theo đúng quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Các kết quả quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm tại khu vực sản xuất và đổ thải tro xỉ đều đảm bảo quy chuẩn môi trường. Nước thải sản xuất được đưa vào hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Công ty. Tại đây, nước được tách dầu, phân tách huyền phù, tạp vật nhờ các thiết bị lắng, lọc cơ khí, sau đó một phần được tái sử dụng để phun dập bụi và cấp nước bổ sung sang tháp làm mát, đảm bảo không thải ra môi trường.

Nhằm giảm thiểu bụi và khí thải trong quá trình sản xuất, Công ty đã trang bị, lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện ở tổ máy, hệ thống quan trắc khí phát thải tự động cho lò hơi, với công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than nhiệt lượng thấp, đồng thời sử dụng đá vôi đốt kèm trong lò để xử lý SO2, NOx trước khi thải ra môi trường.

Nhà máy Nhiệt điện Na Dương - TKV.

Đối với chất thải nguy hại, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV ký hợp đồng với các đơn vị đủ chức năng xử lý theo quy định. Đối với tro xỉ lò hơi sau khi đốt, Công ty đã thu gom và đem đi chôn lấp theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Công tác vận chuyển, đổ thải, lu lèn, tưới nước… tại bãi xỉ cũng được thực hiện theo đúng quy trình đã được phê duyệt, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty, các tổ chức đoàn thể thường xuyên bố trí xe chuyên dụng để phun nước trên cung đường vận chuyển xỉ, nhằm giảm ô nhiễm khói bụi đến khu dân cư xung quanh; đồng thời, tăng cường đẩy mạnh các phong trào thi đua; hoạt động tự kiểm tra chấm điểm; giao quản lý, trồng, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, tạo mặt bằng sản xuất, cảnh quan khu vực Công ty luôn xanh - sạch - đẹp./.

TRẦN HÒA

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động