RSS Feed for Năm bản lề cho mục tiêu phát triển của TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 11:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm bản lề cho mục tiêu phát triển của TKV

 - Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của TKV.

Thách thức năng lượng và vị thế ngành Than
Tái cơ cấu Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, năm 2017, ngành than bị tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi như mưa lũ bất thường, mưa nhiều, thủy điện được huy động tối đa nên các nhà máy điện dùng than đã giảm sản lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào, trong đó có nguyên liệu là than, nên tiêu thụ than trong năm 2017 giảm 4 triệu tấn so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, giá thuế tài nguyên được điều chỉnh tăng so với giá bán trên thị trường, điều kiện khai thác than ngày càng khó khăn hơn, nhu cầu sử dụng than trong nước giảm…

Với sự nỗ lực đoàn kết, gắn bó, đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, TKV đã đạt được những kết quả rất tích cực, TKV đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường, tập trung để tái cấu trúc Tập đoàn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh… Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh cả nước còn gặp nhiều khó khăn. “Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà TKV đã nỗ lực và đạt được trong năm 2017 vừa qua” - Phó thủ tướng phát biểu.

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bên cạnh những mặt đạt được, ngành than còn đang đứng trước những khó khăn, thách thức và còn những mặt tồn tại và hạn chế như, thị trường tiêu thụ than trong nước phụ thuộc vào các hộ tiêu thụ sản xuất công nghiệp, như xi măng, sản xuất điện, trong khi đó, cơ cấu than chưa phù hợp để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Hiện nay, trong khi Việt Nam vẫn phát triển mạnh các nhà máy nhiệt điện than nhưng lại phải nhập khẩu than từ nước ngoài, nên giảm lượng than sản xuất từ trong nước, dẫn đến ảnh hưởng đến người lao động; tình trạng tai nạn lao động, chất lượng than khai thác còn thấp, vấn đề môi trường, thuế phí, an toàn lao động…là những thách thức mà ngành than đang gặp phải.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nếu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, chúng ta sẽ có cơ sở rất lớn để thực hiện tiếp những năm tiếp theo để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Để làm được điều đó, năm 2018, TKV cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế để xây dựng thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ quản lý theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hoạt động hiệu quả, bền vững, giữ vai trò chủ đạo trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng…

Phó thủ tướng đề nghị TKV tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trước hết, TKV cần tập trung xác định rõ ngành nghề các lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung vào chỉ đạo phát triển.

Đồng thời, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp để giảm chi phí, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của TKV, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành, đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh, quản trị, tài chính…

Bên cạnh đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực, trong đó thu hút những nhân lực có kinh nghiệm, năng lực tâm huyết. Nâng cao hiệu quả quản lý lao động, gắn với việc bố trí lao động phù hợp và nâng cao đời sống người lao động.

“TKV cần có các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018, đặc biệt là đáp ứng đủ than theo cam kết của Tập đoàn cho các hộ tiêu thụ. Nhiệm vụ số 1 của TKV là đáp ứng nhu cầu của các hộ sản xuất công nghiệp, trong đó có những hộ sản xuất điện. Song song với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Đảm bảo an toàn trong quá trình đầu tư khai thác và chú trọng công tác bảo vệ môi trường…” - Phó thủ tướng phát biểu.

Tất cả các khối kinh doanh của TKV đều có lãi

Báo cáo của TKV cho biết, năm 2017, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt109,2 ngàn tỷ đồng, bằng 102,2% so với kế hoạch và tăng 7,3% so với thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước 14 ngàn tỷ đồng, bằng 108% thực hiện năm 2016 (tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2016). Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016. Tất cả các khối kinh doanh trong Tập đoàn đều có lãi.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn các công ty là 2,5 lần, giảm 0,11 lần so với năm 2016; trong đó hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ-TKV là 1,76 lần (giảm được 0,1 lần so với năm 2016).

Tiền lương bình quân đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,1% kế hoạch và bằng 103,6% so với thực hiện 2016; trong đó sản xuất than 9,95 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,0% kế hoạch và bằng 104,4% so với thực hiện 2016.

Than nguyên khai khai thác 35,0 triệu tấn, đạt 100,4% so với kế hoạch, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2016; than tiêu thụ 35,6 triệu tấn, bằng 101,8% kế hoạch và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tiêu thụ than trong nước đạt 34,1 triệu tấn, xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn.

Sản xuất khoáng sản, Alumin (quy đổi) sản xuất tổng số 1,14 triệu tấn, đạt 116,7% kế hoạch và bằng 190% so với cùng kỳ năm 2016, tiêu thụ đạt 1,10 triệu tấn, đạt 112,5% kế hoạch và bằng 169% so với cùng kỳ năm 2016.

Các sản phẩm khoáng sản tiêu thụ khác như đồng tấm 11.238 tấn, đạt 102% kế hoạch, kẽm thỏi 10.804 tấn, đạt 100% kế hoạch, tinh quặng sắt đạt 166.482 tấn bằng 117% kế hoạch, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt kế hoạch.

Sản xuất điện đạt 9,38 tỷ kWh, bằng 100,4% kế hoạch năm và bằng 110,4% thực hiện năm 2016. Sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 61.000 tấn thuốc nổ các loại, bằng 101,7% kế hoạch, cung ứng 100,9 ngàn tấn thuốc nổ, đạt 106,2% kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ. Sản xuất nguyên liệu sản xuất thuốc nổ Nitorat Amon 95.100 tấn, tiêu thụ 123.000 tấn, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị thực hiện năm 2017 dự kiến đạt 13,47  ngàn tỷ đồng. Các công trình vào sản xuất năm trước đã và đang phát huy hiệu quả: NM Gang Thép Cao Bằng, dự án Bauxit-Nhôm Lâm Đồng (năm 2017) đã làm chủ được công nghệ, giảm giá thành, có lãi trước 1 năm so với dự án được duyệt; dự án Nhân Cơ đã vận hành ổn định và đạt mức sản lượng cao…

Tập đoàn và các đơn vị thành viên ký giao ước thi đua 2018.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Trong năm 2017, TKV tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hoá (CGH), tự động hoá (TĐH), tin học hoá (THH) để tăng năng suất, giảm giá thành. Sản lượng than khai thác theo công nghệ CGH đồng bộ đạt 2,6 triệu tấn, bằng 12% tổng sản lượng và tăng được 5% so với năm 2016. Công ty than Hà Lầm có 2 lò chợ CGH đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, năm 2017 đã khai thác đạt công suất thiết kế mỏ (2,4 triệu tấn/năm).

Các đơn vị trong Tập đoàn đã tích cực thực hiện đào chống lò bằng vì neo, năm 2017 đạt 12.721m, bằng 108% kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với năm 2016, giảm được chi phí đào lò và cải thiện điều kiện mang vác cho công nhân từ 1,2 tấn vật liệu/1 mét lò xuống còn 0,25 tấn vật liệu/1 mét lò.

Cũng trong năm 2017, TKV đưa vào hoạt động Hệ thống vận tải than bằng băng tải từ kho than Khe Ngát đến cảng Điền Công (dài 6 km), với công suất vận tải 6 triệu tấn/năm. Như vậy, TKV đã cơ bản hoàn thành được toàn bộ hệ thống vận chuyển than bằng băng tải thay cho hệ thống vận chuyển bằng ô tô với tổng công suất vận chuyển trên 20 triệu tấn than/năm, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, loại trừ được ô nhiễm môi trường do vận chuyển bằng ô tô, nhất là trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, Uông  Bí - Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, phương án liên thông các mỏ được triển khai đã bước đầu đạt kết quả khả quan, mở ra triển vọng đầu tư các mỏ có công suất cao theo đúng tinh thần định hướng về quy hoạch khai thác trong Quyết định 403 ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch các mỏ có quy mô nhỏ thành mỏ có quy mô lớn; phát triển sản lượng khai thác theo hướng bền vững, hiệu quả”. Hoàn thành đường lò nối thông Hạ My - Đồng Vông - Công ty Than Uông Bí giảm khoảng cách vận chuyển than bằng ô tô trên mặt đất khoảng 21 km,...

TKV cũng đã đưa vào thử nghiệm có kết quả hệ thống cấp phát nhiên liệu thông minh tại các Công ty than Hà Tu và Đèo Nai, đang triển khai nhân rộng đến các đơn vị trong toàn Tập đoàn nhằm giảm tiêu hao thời gian và nhân công, giảm tối đa hao hụt, thất thoát nhiên liệu. Đã triển khai thử nghiệm giai đoạn 1 phần mềm “Hệ thống giám sát lưu chuyển than” tại các đơn vị vùng Hòn Gai, đang triển khai thực hiện tiếp đến tất cả các đơn vị khối sản xuất than để chính thức đưa vào áp dụng năm 2018.

Năm bản lề cho mục tiêu phát triển

Năm 2018 được TKV xác định là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của TKV.

Theo đó, TKV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg, ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là công tác chuẩn bị cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Mẹ-TKV trong năm 2019), với trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tinh giản lao động, đẩy mạnh CGH, TĐH, THH để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững.    

Với khẩu hiệu “AN TOÀN - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”, TKV phấn đấu tổng doanh thu đạt 113,80 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách 13,60 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận 2 ngàn tỷ đồng. Tiền lương bình quân 9,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than 10,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,0% so với năm 2017.

Sản xuất và tiêu thụ 36,0 triệu tấn than; trong đó trong nước 34,1 triệu tấn, than xuất khẩu 1,9 triệu tấn; sản xuất than hầm lò 22,22 triệu tấn (chiếm 62,8%); than lộ thiên 12,96 triệu tấn (chiếm 37,2%), than nhập khẩu dự kiến 500 ngàn tấn.

Khoáng sản, Alumin (quy đổi), Công ty Nhôm Lâm Đồng 650 ngàn tấn, Công ty Nhôm Nhân Cơ 580 ngàn tấn. Tinh quặng đồng 73.240 tấn, đồng tấm 12.000 tấn, quặng sắt 173.970 tấn, phôi thép 190 ngàn tấn, kẽm thỏi 11.000 tấn...

Sản lượng phát điện thương mại 9,35 tỷ lWh. Sản xuất và cung ứng thuốc nổ 97.000 tấn; sản xuất Nitrat Amon 140 ngàn tấn.

Sản xuất cơ khí, chế tạo thiết bị 7.370 tấn, chế tạo phụ tùng 106.000 tấn, sản xuất máy xúc hầm lò 6 cái, đầu tàu điện 8T 7 cái, cán thép chống lò 65 ngàn tấn; bộ máng cào các loại 80 chiếc, sửa chữa xe các loại xe máy đáp ứng yêu cầu sản xuất.

MAI THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động