RSS Feed for Lần đầu tiên TKV điều chỉnh giảm sản lượng than | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/07/2022 23:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lần đầu tiên TKV điều chỉnh giảm sản lượng than

 - Lần đầu tiên trong 5 năm kể từ năm 2011, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải điều chỉnh sản lượng than xuống 32,7 triệu tấn/kế hoạch 36 triệu tấn so với năm trước. Vì vậy, thực hiện 9 tháng đầu năm 2016, các chỉ tiêu chủ yếu (sản xuất kinh doanh về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đều giảm so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch đầu năm đã cân đối... Phó Tổng giám đốc TKV - Nguyễn Văn Biên cho biết tại Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016, tại Hạ Long, Quảng Ninh.

TKV điều chỉnh lại kế hoạch sản lượng năm 2016
Xem xét, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TKV
Những bất cập trong chính sách thuế tài nguyên của Việt Nam

Theo báo cáo của TKV, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 71.000 tỷ đồng, bằng 93%, trong đó doanh thu than đạt 36.892 tỷ đồng, bằng 89% so với năm trước.

Đối với sản phẩm, chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ (trừ một số sản phẩm khoáng sản: đồng tấm, kẽm thỏi, alumin quy đổi). Trong đó riêng về than, sản lượng than nguyên khai sản xuất: 27,7 triệu tấn, đạt 67% kế hoạch, bằng 94% so với cùng kỳ. Than sạch thành phẩm: 25,5 triệu tấn, đạt 70% kế hoạch, bằng 95% so cùng kỳ. Than tiêu thụ: 25,5 triệu tấn, đạt 68% kế hoạch năm và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó tiêu thụ trong nước đạt 25,1 triệu tấn.

Chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến toàn tập đoàn chỉ đạt khoảng 300 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch và bằng 26% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu chủ lực và lợi nhuận của TKV giảm so với cùng kỳ, theo ông Biên chủ yếu là do yếu tố khách quan: giá bán khoáng sản: than, alumin, hydrat giảm sâu và thuế, phí tăng).

Tính đến hết tháng 9, sản lượng than tồn kho của TKV vẫn còn 10,8 triệu tấn, trong đó than sạch 8,9 triệu tấn.

Mục tiêu của TKV trong quý IV là tập trung vào công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là than, để bảo đảm đạt tối thiểu 35 triệu tấn. Đồng thời, TKV cũng tập trung tiêu thụ khoáng sản và các sản phẩm khác với mức tối đa nhất, để bảo đảm cân đối được tài chính và giữ ổn định việc làm cho người lao động.

TKV sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp, bảo đảm chỉ tiêu tồn kho dưới 9 triệu tấn, ưu tiên việc làm cho công nhân mỏ, cắt giảm tối đa sản lượng thuê ngoài.  

Theo đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất trong 3 tháng cuối năm ở mức 7,5 triệu tấn, nhưng tiêu thụ đặt ra tới 9,5 triệu tấn (bình quân mỗi tháng tiêu thụ xấp xỉ 3,2 triệu tấn) để phấn đấu sản lượng than tiêu thụ cả năm 2016 ở mức tối thiểu 35 triệu tấn.

Ông Nguyễn Văn Biên khẳng định, tuy tình hình khó khăn, nhưng TKV vẫn bảo đảm các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (thuế và các khoản nộp khác): 9 tháng đã thực hiện: 9.343 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động