RSS Feed for Kosy được phép khảo sát, đầu tư điện gió tại huyện Kon Plông (Kon Tum) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 21:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kosy được phép khảo sát, đầu tư điện gió tại huyện Kon Plông (Kon Tum)

 - UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Kosy (công ty con thuộc Tập đoàn Kosy) được khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển và nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện gió (công suất dự kiến 150 MW) tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Chính thức vận hành thương mại Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu Chính thức vận hành thương mại Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu

Ngày 30/10/2021, toàn bộ các tua bin của Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (công suất 40,5 MW), do Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu - một thành viên của Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư, chính thức được công nhận vận hành thương mại (COD). Sự kiện đánh dấu một bước tiến chiến lược của Tập đoàn Kosy trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.


Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư và đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Kosy được khảo sát, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió (trên địa bàn huyện Kon Plông), với diện tích khu vực khảo sát khoảng 1.350 ha.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, các hoạt động nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện trong khu vực cho phép khảo sát, nghiên cứu và chỉ sử dụng cho các hoạt động như chuẩn xác vị trí xây dựng cột đo gió, khảo sát địa chất, địa hình.

Thời gian khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió của nhà đầu tư không quá 12 tháng.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công ty Cổ phần Kosy trong quá trình khảo sát nghiên cứu loại bỏ diện tích ảnh hưởng đến đất canh tác lúa nước (nếu có), đất ở nông thôn, đất quốc phòng, đất chồng lấn với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được thống nhất chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư, đất quy hoạch xây dựng các công trình khác; không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có và hoạt động sản xuất, đời sống của người dân tại khu vực.

Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có và thực hiện nghiêm Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Sau khi có kết quả khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió, Công ty Cổ phần Kosy gửi báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh Kon Tum theo quy định.

Quá thời hạn khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió nêu trên, nếu đơn vị không báo cáo kết quả khảo sát, thì chủ trương trên không còn hiệu lực và Công ty Cô phần Kosy có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng cho chủ sử dụng đất theo quy định./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động