RSS Feed for Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Kon Plong | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 22:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Kon Plong

 - UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Kon Plong, công suất 103,5 MW, với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Liên doanh 3 nhà đầu tư của dự án là: LRVN Wind Pte.ltd (Singapore), Công ty TNHH Quốc tế NOVA (Việt Nam), Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát.
Những thách thức của nhà đầu tư điện gió và đề xuất chính sách phát triển cho Việt Nam Những thách thức của nhà đầu tư điện gió và đề xuất chính sách phát triển cho Việt Nam

Hiện nay, các dự án điện gió trên cả nước đang chạy đua từng ngày, từng giờ để bảo đảm phát điện (trước ngày 1/11/2021) nhằm hưởng theo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện gió của Chính phủ. Nhưng điều quan trọng hơn - theo nhìn nhận của chuyên gia Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sự hỗ trợ của Chính phủ, chúng ta cần tìm hiểu thêm những khó khăn, thách thức của các dự án điện gió hiện hữu, từ đó có thể đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện để một trong các nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng rất lớn được phát triển như mong muốn.


Theo quyết định, quy mô kiến trúc xây dựng dự án dự kiến 36,04 ha, bao gồm các hạng mục: Móng tua bin, khu vực thi công tua bin, đường, móng cho đường dây 33 kV, móng cho đường dây 220 kV, trạm biến áp 033/220 kV + nhà điều hành, trạm cắt 220 kV.

Tổng diện tích chiếm đất dự kiến sử dụng của dự án là 66,04 ha, trong đó, diện tích chiếm đất có thời hạn 36,04 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 30 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án 3.500 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư là 525 tỷ đồng, chiếm 15 % tổng mức đầu tư.

Cụ thể, LRVN Wind Pte.ltd góp 440,3 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 88,3%); Công ty TNHH Quốc tế NOVA (Việt Nam) góp 21,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 4,03%) và Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát góp 63,4 tỷ đồng (chiếm 20,9%). Trong đó, 79,1% vốn góp của các doanh nghiệp tham gia liên doanh sẽ được góp trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự án.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Địa điểm thực hiện dự án tại thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Về tiến độ, dự án sẽ khởi công từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022, hoàn thành đưa vào hoạt động từ tháng 2/2023 đến 4/2023.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Đặc biệt, nhà đầu tư phải bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định và có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Nhà đầu tư phải liên hệ với các tổ chức, hộ gia đình có diện tích đất chồng lấn để thực hiện thỏa thuận bồi thường làm cơ sở triển khai thủ tục đất đai theo quy định theo đúng tiến độ được phê duyệt. Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện dự án. Trong đó, đối với phần diện tích rừng tự nhiên phải được Thủ tướng chính phủ chấp thuận, phê duyệt.

Đối với các tua bin gió, trạm biến áp, đường vận hành thuộc thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu nhà đầu tư phải cập nhật, đánh giá các ảnh hưởng có liên quan đến định hướng phát triển của thị trấn Măng Đen trong thời gian đến.

Đối với trường hợp ngoài phạm vi địa giới hành chính thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, nhà đầu tư phải cập nhật, lập thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng có liên quan cho phù hợp./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động