RSS Feed for Kiên Giang trình quy hoạch điện lực (giai đoạn 2016-2025) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 12:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kiên Giang trình quy hoạch điện lực (giai đoạn 2016-2025)

 - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình tới Bộ Công Thương phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Cơ chế đặc thù cho các dự án điện cấp bách

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 (đơn vị tư vấn lập quy hoạch) hiệu chỉnh theo ý kiến đóng góp của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Kiên Giang đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại Thông báo số 89/TB-HĐND ngày 30/9/2016.

Theo Quy hoạch này, phụ tải điện được tính toán dự báo nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5%. Trong các năm 2020, 2025, 2030, 2035, dự báo công suất cực đại Pmax sẽ đạt tương ứng 517,8MW; 751,8MW; 1.060,8MW; 1.413,4MW. Đi cùng với đó, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016-2020 là 11,27%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 8,25%/năm; giai đoạn 2026-2030 là 7,14%/năm; giai đoạn 2031-2035 là 6,11%/năm.

Về khối lượng xây dựng, giai đoạn 2016-2020, đối với trạm 220kV sẽ cải tạo thay 2 máy 125MVA thành 250 MVA cho trạm 220kV Kiên Bình. Đối với đường dây 110kV sẽ xây dựng mới 11 tuyến đường dây với tổng chiều dài 278,3km. Cải tạo 5 tuyến đường dây với tổng chiều dài 149km. Đối với Trạm 110kV sẽ xây mới 6 trạm biến áp tổng dung lượng 265MVA, cải tạo nâng công suất 3 trạm biến áp với tổng dung lượng 160MVA. Đối với đường dây 22kV, xây dựng tổng chiều dài 1.423,7km, cải tạo tổng chiều dài 1.540,1km. Đối với Trạm 22kV, xây mới 1.832 trạm biến áp tổng dung lượng 336,2MVA, cải tạo nâng công suất với tổng dung lượng 32,6MVA. Đối với nguồn cấp điện cho đảo nhỏ, nguồn diesel là 400kW, nguồn điện gió là 500kW.

Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ cải tạo và xây mới các đường dây như đường dây 220kV, đường dây 110kV, trạm 110kV, đường dây 22kV, trạm 22kV. Nguồn cung cấp điện cho các đảo nhỏ giữ nguyên công suất như giai đoạn 2016-2025.

Giai đoạn 2026-2030, đối với trạm 220kV sẽ cải tạo 2 trạm với tổng dung lượng 750MVA. Đường dây 110kV sẽ xây dựng mới 2 tuyến với tổng chiều dài 17km, cải tạo 2 tuyến 22,3km. Đối với trạm 110kV, xây mới 1 trạm biến áp dung lượng 40MVA, cải tạo 11 trạm với tổng dung lượng 979MVA. Đối với đường dây 22kV, xây dựng mới tổng chiều dài 375km, cải tạo tổng chiều dài 600km. Đối với trạm 22kv, xây mới 2.600 trạm biến áp tổng dung lượng 515MVA, cải tạo nâng công suất với tổng dung lượng 30MVA.

Trong giai đoạn 2031-2035, xây mới 1 tuyến đường dây 220kV với tổng chiều dài 2km. Xây mới 1 trạm biến ap 220kV tổng dung lượng 500MVA. Xây mới 4 tuyến đường dây 110kV chiều dài 99km. Xây mới 2 trạm biến áp 110kV, cải tạo nâng công suất 9 trạm biến áp. Đối với trạm 22kV, xây mới 2.650 trạm biến áp với tổng dung lượng 630MVA, cải tạo nâng công suất với tổng dung lượng 50MVA. Đối với nguồn cung cấp điện cho các đảo nhỏ, nguồn diesel và nguồn điện mặt trời đều là 1.000kW.

Về nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 2016-2020 là 7.223,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025 là 8.964,1 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 là 2.913 tỷ đồng. Giai đoạn 2031-2035 là 3.668,8 tỷ đồng.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động