RSS Feed for Điện lực Kiên Giang Thứ hai 27/05/2024 08:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kiên Giang trình quy hoạch điện lực (giai đoạn 2016-2025)

Kiên Giang trình quy hoạch điện lực (giai đoạn 2016-2025)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình tới Bộ Công Thương phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Phiên bản di động