RSS Feed for Kết quả bước đầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 10:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kết quả bước đầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh

 - Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) là đơn vị điển hình triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM). Theo thiết kế chi tiết, lộ trình triển khai VWEM đã được được Bộ Công Thương phê duyệt bao gồm hai giai đoạn (thí điểm từ năm 2016-2018 và chính thức vận hành từ năm 2019). Sau một thời gian ngắn thí điểm, EVN HCMC đã bắt đầu làm quen công tác quản lý hợp đồng mua điện với các dạng công nghệ phát điện khác nhau, thực tập tính toán thanh toán qua trị trường điện giao ngay và qua hợp đồng.

HCMC hoàn thành thay công tơ điện tử đo xa vào năm 2022
Chính sách phát triển lưới điện TP. Hồ Chí Minh trong dài hạn
Độ tin cậy cung cấp điện của HCMC vượt chỉ tiêu

Theo báo cáo của HCMC, thời gian qua, đơn vị này đã tham gia vận hành VWEM thí điểm thông qua việc tiếp nhận từ Công ty Mua bán điện 3 hợp đồng mua, bán điện với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (320MW); Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 (450MW) và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 (600MW). Thông qua các hợp đồng này, HCMC đã bắt đầu làm quen công tác quản lý hợp đồng mua điện với các dạng công nghệ phát điện khác nhau, thực tập tính toán thanh toán qua trị trường điện giao ngay và qua hợp đồng.

Năm 2017, VWEM tiếp tục được Bộ Công Thương triển khai thí điểm với mục tiêu và khối lượng công việc cao hơn so với năm 2016. Cụ thể, thử nghiệm các cơ chế vận hành trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh như: vận hành thị trường điện giao ngay; phân bổ hợp đồng, thanh toán trên thị trường điện giao ngay, thanh toán hợp đồng và cơ chế điều tiết giữa các tổng công ty điện lực. Đồng thời đánh giá tác động đối với doanh thu của đơn vị phát điện, chi phí mua điện của tổng công ty điện lực, từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm vận hành VWEM thí điểm để xem xét, điều chỉnh cơ chế vận hành hoàn chỉnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, HCMC tiếp tục thực hiện thí điểm VWEM theo 3 giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: Thu thập số liệu đo đếm điện năng, dự báo biểu đồ phụ tải, tính toán phân bổ hợp đồng và tính toán nhu cầu điều tiết giữa các tổng công ty điện lực.

Giai đoạn 2: Mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán trong thị trường bán buôn thí điểm theo 2 kịch bản tương ứng với 2 phương án phân bổ hợp đồng.

Giai đoạn 3: Phân bổ hợp đồng cho các nhà máy điện mới dự kiến vận hành trong năm 2017 và 2018, cho phép trực tiếp ký hợp đồng mua, bán điện với các tổng công ty điện lực.

Theo đó, căn cứ kết quả thực hiện vận hành thí điểm giai đoạn 2, xem xét thực hiện thanh toán thật sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Nhằm đạt được các mục tiêu, HCMC đã triển khai lập kế hoạch chi tiết để thực hiện, xác định khối lượng công việc và tiến độ cụ thể. Nhiều hạng mục trọng tâm như: tính toán giá thị trường, thanh toán thị trường điện, đo đếm điện năng, dự báo phụ tải, tính toán phân bổ hợp đồng, cơ chế điều tiết giữa các tổng công ty điện lực và công tác đào tạo đã được thực hiện.

Báo cáo của HCMC cùng cho biết, hiện đơn vị này đã chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời thực hiện nhiều khóa đào tạo trong và ngoài nước về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thị trường điện. Trong thời gian tới, HCMC tiếp tục mở nhiều đợt đào tạo mang tính chuyên sâu hơn về kỹ năng quản lý đàm phán hợp đồng, cũng như nghiên cứu, dự báo phụ tải, vv.. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động