RSS Feed for Kế hoạch phát triển điện nông thôn của Hà Nội đến 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 17:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kế hoạch phát triển điện nông thôn của Hà Nội đến 2020

 - UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về Kế hoạch Phát triển điện nông thôn giai đoạn 2016-2020.

EVN HANOI khuyến cáo khách hàng sử dụng điện hiệu quả
Giải pháp đảm bảo điện mùa nắng nóng của EVN HANOI

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016- 2020. Xây dựng lưới điện trung áp đồng bộ lưới điện hạ áp tại các xã tham gia dự án RE2. Thu hồi vốn vay dự án RE2 trả nợ vay Ngân hàng Thế giới. Củng cố, nâng cao năng lực các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh điện lực…

 

Theo kế hoạch, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) và các đơn vị phân phối điện khác cần: Bố trí vốn xây dựng cơ sở hạ tầng điện nông thôn đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ Quy hoạch phát triển điện lực được duyệt; hệ thống lưới điện phân phối phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, số lượng, luôn nâng cao chất lượng cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ vùng nông thôn.

Lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện nông thôn từng xã, phường, thị trấn (17 huyện và thị xã Sơn Tây), gửi Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 31/8 hàng năm. Báo cáo tình hình cung cấp điện (số lượng, chất lượng) gửi Sở Công Thương kiểm tra, giám sát trước ngày 31/12 hàng năm.

UBND các huyện, thị xã phối hợp các đơn vị phân phối điện trên địa bàn kiểm tra, vận động, huy động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các công trình điện; đầu tư hệ thống điện gia đình sau công tơ và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. 

Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch Phát triển điện nông thôn giai đoạn 2016-2020 do EVN HANOI cân đối bằng nguồn vốn của ngành điện và ngân sách Thành phố (bố trí lồng ghép trong Chương trình xây dựng nông thôn mới).

Nội dung Quyết định tại đây.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động