RSS Feed for Họp kiểm điểm tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 00:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Họp kiểm điểm tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

 - Chiều ngày 19/1, tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã họp kiểm điểm tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2).


Nhiều khó khăn khách quan làm chậm tiến độ đường dây 500 kV mạch 3


CPMB họp kiểm điểm tiến độ đường dây 500 kV mạch 3.

Theo CPMB, tính đến ngày 16/1/2021, toàn tuyến đã kiểm kê được 1.606/1.606 vị trí, đạt 100%. Phần móng đã bàn giao 1.566/1.606 vị trí (đạt 97% kế hoạch). Trong đó, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, TP Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã hoàn thành bàn giao 100% vị trí móng. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đạt 99% vị trí móng. Còn tồn tại nhiều nhất là tỉnh Hà Tĩnh bàn giao 60/71 vị trí (đạt 85%); tỉnh Quảng Nam bàn giao 242/268 vị trí (đạt 90%).

Về phần hành lang tuyến, đến nay toàn tuyến đã bàn giao 1.256/1.606 khoảng cột (đạt 78,21%), 293/438 khoảng néo (đạt 66,89%). Đáng chú ý, chỉ có duy nhất tỉnh Kon Tum hoàn khoảng néo cho chủ đầu tư.

Về tiến độ thi công, đến nay đã đào móng được 1.496/1.606 (đạt 93,2% kế hoạch); đúc móng được 1.459/1.606 vị trí (đạt 90,8% kế hoạch); dựng cột 1.264/1.606 vị trí (đạt 78,7% kế hoạch); kéo dây (đang kéo/lũy kế hoàn thành/tổng cộng) được 37/100/436 khoảng néo (90,412/174,079/741,99km).

Theo CPMB, để đạt được kết quả trên, trong thời gian qua CPMB yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát thành lập Ban chỉ đạo tư vấn giám sát và Ban tư vấn giám sát, Tiểu ban tư vấn giám sát cho từng gói thầu, từng địa bàn thi công xây dựng các ĐD 500 kV mạch 3 với thông tin đầy đủ: Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên tham gia để có cơ sở phối hợp thực hiện các nội dung công việc trong quá trình tư vấn giám sát, nghiệm thu công trình và thông báo cho các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Trong công tác lập nhật ký thi công, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT  ngày 27/7/2016 của EVNNPT về việc ban hành quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình truyền tải điện trong EVNNPT và theo các biểu mẫu được CPMB ban hành ngày 6/05/2019 để thực hiện đồng bộ cho các dự án, tránh việc không thống nhất hồ sơ giữa tư vấn giám sát và đơn vị thi công ảnh hưởng đến quá trình nghiệm thu chuyển bước công trình. Thời gian thực hiện việc lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, yêu cầu không chậm hơn 2 ngày sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu để cập nhật lên hệ thống E-ĐTXD.

Các đơn vị đang gấp rút thi công đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong công tác thực hiện báo cáo tiến độ, hàng tuần, các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện báo cáo chi tiết tình hình thực hiện các lô thầu qua địa chỉ e-mail của Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng Kỹ thuật và các cán bộ liên quan, bên cạnh báo cáo bằng đường văn bản và thực hiện báo cáo tháng, báo cáo họp điều độ theo yêu cầu.

CPMB yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp thông tin của từng cá nhân với chức năng, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cung đoạn dự án và thông báo cho các bên liên quan phối hợp thực hiện.

Đối với các vướng mắc cần xử lý thiết kế trong quá trình thi công, CPMB thông tin trước cho người trực tiếp xử lý và đồng thời có văn bản yêu cầu xử lý trong thời gian sớm nhất đảm bảo việc xử lý thiết kế kịp thời đáp ứng được tiến độ thi công.

Ban điều hành định kỳ chủ trì các cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công, kiểm tra công trường để đôn đốc tiến độ thi công; tháo gỡ các vướng mắc trong công tác thi công, thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, vật tư thiết bị,… nhằm điều hành kịp thời để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

Ban Tiền phương trực tiếp bám sát hiện trường, định kỳ tổ chức họp điều độ để đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc về thi công, thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng,… Tư vấn giám sát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay vẫn là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó tỉnh Hà Tĩnh liên quan mức hỗ trợ và chế độ chính sách tăng thêm cho 11 vị trí móng và hành lang tuyến còn lại HĐND tỉnh đã họp thông qua ngày 30/11/2020, nhưng mức hỗ trợ giảm so với đề xuất, hiện nay Tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra, UBND tỉnh họp ngày 7/1/2021 để trình lại HĐND tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam đã giải quyết dứt điểm liên quan chế độ chính sách, tập trung đôn đốc hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt để bàn giao 28 vị trí móng còn lại và hành lang tuyến đảm bảo kế hoạch kéo dây (thủ tục quá chậm); tỉnh Quảng Bình 2 vị trí móng còn lại song song vận động, làm các thủ tục để tiến hành cưỡng chế.

Thi công kéo dây đường dây 500 kV mạch 3 đang gặp khó khăn do vướng mắc hành lang tuyến tại hầu hết các địa phương có đường dây đi qua.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển yêu cầu đơn vị xây lắp bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện thi công để đảm bảo triển khai thi công đồng loạt các hạng mục còn lại, chủ động tăng cường cán bộ để phối hợp cùng CPMB, địa phương vận động, xử lý vướng mắc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thi công. Đồng thời, tăng cường tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các khoảng néo đang vướng mặt bằng đề nghị cho rải dây, vướng đến đâu các bên cùng tháo gỡ. Mặt khác, tăng cường cán bộ đền bù có năng lực để cùng CPMB và chính quyền địa phương vận động nhân dân, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thi công. 

Đối với đơn vị Tư vấn giám sát, yêu cầu bố trí đủ lực lượng để giám sát, nghiệm thu chuyển bước thi công, nghiệm thu kỹ thuật; phát hiện, thông tin kịp thời và phối hợp xử lý các vướng mắc tại công trường. Đồng thời, phối hợp với nhà thầu hoàn thiện hồ sơ liên quan; cho phép khi nghiệm thu các cột néo đủ điều kiện thì cho tiến hành rải dây, sau khi nghiệm thu các cột đỡ đảm bảo cho căng dây, lấy độ võng. 

Về phía đơn vị Tư vấn thiết kế, có nhiệm vụ cử cán bộ có mặt thường xuyên tại công trường để thực hiện giám sát tác giả, xử lý các vướng mắc và tham gia công tác nghiệm thu kỹ thuật. Riêng đơn vị quản lý vận hành cử cán bộ tham gia công tác nghiệm thu kỹ thuật, phối hợp cắt điện để thi công các khoảng giao chéo.

Xác định đây là thời điểm nước rút của dự án, ông Nguyễn Đức Tuyển yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung mọi nguồn lực, làm việc một cách khoa học, hiệu quả để đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN. Trong đó tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành đoạn đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 chậm nhất 31/3/2021, các đoạn tuyến còn lại gồm đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi chậm nhất 30/6/2021.

“Đối với các đơn vị khối lượng thi công còn lại nhiều phải tổ chức lực lượng thi công đến ngày sát Tết âm lịch và triển khai ngay sau Tết âm lịch từ 17/2/2021. Ngoài ra, yêu cầu các nhà thầu đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn thi công khi tham gia dự án” - Ông Nguyễn Đức Tuyển yêu cầu./.

XUÂN THÀNH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động