RSS Feed for Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo VINATOM tổ chức phiên họp thường kỳ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 06:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo VINATOM tổ chức phiên họp thường kỳ

 - Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) đã tổ chức Phiên họp năm 2020, tại Hà Nội).


Ứng dụng hạt nhân trong khai thác, chế biến dầu khí bằng công nghệ Việt Nam


Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo VINATOM được thành lập theo Quyết định số 521/QĐ-VNLNT ngày 3/12/2020 của Viện trưởng VINATOM. Hội đồng bao gồm 36 thành viên là các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, góp ý, xác định phương hướng hoạt động về khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Ông Phạm Quang Minh, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học VINATOM đọc Quyết định thành lập Hội đồng.

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng VINATOM và các thành viên Hội đồng báo cáo các nội dung:

1/ Tổng quan kết quả đạt được trong năm qua, các hướng nghiên cứu chính, nhiệm vụ trong thời gian tới, và thông tin về tiến độ triển khai dự án RCNEST.

2/ Các yêu cầu kỹ thuật và dự kiến các hướng ứng dụng trên lò phản ứng nghiên cứu mới.

3/ Tình hình và kế hoạch triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới.

4/ Công tác chuẩn bị đánh giá tác động môi trường, công tác thông tin, truyền thông, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Dự án RCNEST.

5/ Tình hình triển khai mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và Đề xuất kế hoạch hoàn chỉnh mạng quan trắc trong thời gian tới.

Hội đồng cũng đã nghe Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VINATOM trình bày các báo cáo Đánh giá kết quả nghiên cứu, triển khai dịch vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ của đơn vị trong 5 năm qua và định hướng nghiên cứu trong giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Bên cạnh việc cần tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực truyền thống, Hội đồng cũng đã thảo luận và thống nhất về các nội dung mà VINATOM cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới, đặc biệt cần quan tâm phát triển nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vật lý hạt nhân; các hướng nghiên cứu ứng dụng sẽ thực hiện trên lò phản ứng nghiên cứu mới; nghiên cứu và mô phỏng phát tán phóng xạ trong môi trường nước biển; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong nghiên cứu nước ngầm và biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó là nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến sâu sa khoáng biển; ứng dụng đất hiếm và một số sản phẩm chế tạo bằng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu rác thải nhựa vùng ven biển; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong an toàn hạt nhân, y học hạt nhân, và một số lĩnh vực khác./.

NGUYỄN THỊ THU HÀ

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động