RSS Feed for Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 08:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’

 - Tại Vũng Tàu, liên danh FPT - Petrosouth cùng Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã tổ chức thành công buổi báo cáo tổng thể dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT Master Plan) của Vietsovpetro”. Báo cáo tổng thể của dự án đã trình bày chi tiết các kế hoạch và mục tiêu nhằm đưa Vietsovpetro trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng, thông qua khai thác toàn diện các năng lực số.
VSP khởi động ‘Dự án xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nhân lực theo định hướng ESG’ VSP khởi động ‘Dự án xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nhân lực theo định hướng ESG’

​Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đã chính thức khởi động dự án “Xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng ESG” - Môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị (Governance). Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong định hướng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của VSP trong giai đoạn tới.

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’
Buổi báo cáo tổng thể dự án với sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo Vietsovpetro, FPT và Petrosouth cùng các cấp quản lý, đội chuyên gia dự án các bên.

Khai mạc chương trình, Phó tổng Giám đốc Vietsovpetro Trần Quốc Thắng giới thiệu về ý nghĩa và mục tiêu của buổi báo cáo dự án. Ông tin tưởng kết quả dự án tư vấn giúp triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện đạt hiệu quả cao, mang đến những bước chuyển mình và đột phá cho Vietsovpetro trong thời gian tới.

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’
Phó tổng Giám đốc Vietsovpetro Trần Quốc Thắng điều hành chương trình báo cáo dự án.

Báo cáo dự án gồm 9 hạng mục nêu bật quá trình xây dựng kiến trúc tổng thể cho chuyển đổi số; xây dựng lộ trình triển khai các sáng kiến số cho từng giai đoạn của dự án (từ năm 2024 đến 2030) theo mục tiêu số hóa hoạt động sản xuất, tối ưu hóa quản trị vận hành bằng cách tận dụng hệ thống và hạ tầng số hiện có; phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), các biện pháp quản lý rủi ro trong quá trình triển khai và đổi mới mô hình kinh doanh thông qua năng lực số. Đồng thời, báo cáo còn đề cập đến việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ mục tiêu kinh doanh dịch vụ và năng lượng sạch bền vững.

Cụ thể, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là duy trì sản lượng khai thác dầu khí ổn định ở mức trung bình 2,8 triệu tấn/năm, Vietsovpetro còn hướng tới mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo gia tăng tỷ trọng đóng góp của các mảng kinh doanh khác ngoài hoạt động khai thác dầu khí, bao gồm dịch vụ dầu khí, đầu tư điện gió ngoài khơi, dịch vụ điện gió ngoài khơi đạt tỷ trọng doanh thu 15% (cuối năm 2025), 30% (cuối 2030) và 60% (cuối 2033).

Các mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa qua 23 sáng kiến số toàn diện, từ phục vụ khối nghiệp vụ chuyên môn trong thăm dò khai thác dầu khí như: Địa chất, khoan, khai thác, phát triển mỏ, thiết kế, xây lắp, bảo dưỡng; đến khối quản trị vận hành, an toàn thông tin, nền tảng công nghệ thông tin, văn hóa số và nhân lực số của Vietsovpetro. Lộ trình triển khai sẽ trải qua 3 giai đoạn, từ kiện toàn nguồn lực đến chuẩn bị chuyển đổi trong 2024 - 2025 và tiến tới hoàn toàn làm chủ chuyển đổi vào 2033.

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’
Tổng Giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh chỉ đạo và định hướng cho bước triển khai tiếp theo của dự án chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2026, tầm nhìn 2030.

Chỉ đạo cho giai đoạn triển khai tiếp theo, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh đã nhấn mạnh về việc đảm bảo triển khai khả thi, quản lý rủi ro và liên tục đánh giá cập nhật theo thực tế.

Để đảm bảo triển khai khả thi các sáng kiến số, ông Vũ Mai Khanh yêu cầu toàn bộ các đơn vị tuân thủ theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, bám sát những yêu cầu kỹ thuật cho việc ra bài thầu và chọn thầu. Triển khai chuyển đổi số có tính hệ thống rất cao, do đó cần nhận diện và quản lý tốt những rủi ro có thể xảy ra. Hơn nữa, công nghệ đang phát triển rất nhanh nên cần liên tục đánh giá và cập nhật, điều chỉnh cho các chiến lược chuyển đổi số.

Về yếu tố để triển khai thành công, đại diện cho liên danh FPT và Petrosouth, ông Trần Đức Trung phát biểu: Chúng tôi đặt vấn đề trọng tâm của các dự án đầu tư chiến lược sẽ tập trung vào các công nghệ kỹ thuật số có tác động cao, độ phủ rộng trong các hoạt động của Vietsovpetro (ví dụ như trí tuệ nhận tạo, máy học trong địa chất, trong công nghệ mỏ khoan và khai thác). Các dự án đầu tư được thông qua các sáng kiến số đã được đánh giá hiệu quả đầu tư với các lộ trình rõ ràng, thí điểm trên phạm vi hạn chế. Sau đó qua đánh giá hiệu quả sẽ triển khai nhân rộng trên toàn hệ thống. Chúng tôi cũng đề xuất đến việc các sáng kiến số có khả năng triển khai nhanh. Trong báo cáo cũng đề cập đến những đầu tư mang tính dài hạn, căn bản (ví dụ như đầu tư về hạ tầng an ninh thông tin, nền tảng dữ liệu). Đó là nền móng cho các sáng kiến số và ứng dụng cho tương lai của Vietsovpetro.

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’
Ông Trần Đức Trung - đại diện liên danh tư vấn báo cáo và tổng kết các hạng mục của dự án tư vấn.

Hướng tới sự chuyển đổi thành công, báo cáo dự án đã nêu rõ các phương án xây dựng các khung quản trị thay đổi, các phương pháp quản trị thay đổi, nhấn mạnh vào sự tương tác và sự phối hợp sự tham gia các đơn vị, bộ phận, cá nhân các cấp. Đối với an toàn thông tin, trong báo cáo đã đề xuất các hướng nâng cao các giao thức bảo mật, sử dụng các giải pháp bảo mật mạnh mẽ hơn, đối phó các thách thức đe dọa mới và bảo vệ dữ liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vietsopetro.

“Chúng tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng kết quả của dự án tư vấn chuyển đổi số này sẽ giúp được Vietsovpetro có bản đồ chiến lược rõ ràng, mạch lạc hướng tới sự thành công cho mục tiêu trở thành công ty dầu khí và năng lượng hàng đầu Đông Nam Á, góp phần đáp ứng nhu cầu gia tăng năng lượng trong sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững” - ông Trần Đức Trung nói.

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’
Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Liên lạc (Vietsovpetro) Đặng Đình Công tổng kết công tác đánh giá các báo cáo của dự án tư vấn.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Liên lạc Vietsovpetro (đại diện tổ điều phối dự án) Đặng Đình Công tổng kết về công tác đánh giá các báo cáo dự án.

Ông cho biết: Toàn bộ các báo cáo thành phần của dự án đều được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn đóng góp ý kiến, sửa đổi và phê duyệt. Các bộ phận phòng ban Vietsovpetro đã đóng gần 600 ý kiến cho các hạng mục nội dung và tất cả đều được các chuyên gia dự án giải đáp, bổ sung thỏa đáng. Trong gần 300 ngày, từ những chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo và quá trình hợp tác đồng hành vô cùng nỗ lực của các bên trong việc thực hiện triển khai dự án tư vấn đã mang lại kết quả tốt đẹp hôm nay.

Hoàn thành dự án ‘Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số của Vietsovpetro’
Phó tổng Giám đốc FPT Digital Lê Hùng Cường trao đổi cùng các chuyên gia Vietsovpetro về tính khả thi cũng như tính cập nhật khi ứng dụng kết quả dự án tư vấn.

Phó tổng Giám đốc FPT Digital Lê Hùng Cường đã trao đổi, thảo luận cùng các chuyên gia Vietsovpetro về tính khả thi, cũng như tính cập nhật khi ứng dụng kết quả dự án tư vấn.

Ông cho biết: “Lộ trình chuyển đổi số cần có kiến trúc tổng thể, trong đó kiến trúc số của của Vietsovpetro cần được thiết kế phù hợp, liên kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh cốt lõi. Kiến trúc này cũng đảm bảo cho việc định hướng, quyết định đầu tư vào bất cứ công nghệ nào cũng đều đóng góp trực tiếp vào mục tiêu kinh doanh, tối ưu vận hành và chiến lược phát triển bền vững của Vietsovpetro. Với lộ trình đã được xây dựng, Vietsovpetro sẽ đảm bảo mức khả thi cao nhất của hành trình chuyển đổi số, giúp tối đa khả năng thành công trong quá trình thực thi”.

Với cách thực thi bài bản và sự cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên Vietsovpetro, chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi số và đóng góp vào việc đưa Vietsovpetro trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng tại khu vực Đông Nam Á./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động