RSS Feed for Giao nhiệm vụ giữa HĐTV với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc EVNHCMC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 15:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giao nhiệm vụ giữa HĐTV với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc EVNHCMC

 - Ngày 15/6/2020, Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc.


EVNHCMC về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch so với lộ trình 2020

 

Ông Phạm Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty (thứ 2 từ trái qua) đã thực hiện ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị có trách nhiệm quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2020; triển khai đầy đủ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo 5 lĩnh vực: Kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng, quản lý - vận hành hệ thống điện, đầu tư xây dựng, tài chính, quản trị doanh nghiệp - nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường thực hiện cải cách hành chính, áp dụng đầy đủ, triển khai có hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và Tổng công ty; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ mới, các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động